CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
 
         VITRANSCHART JSC    
  8672664892
Đăng nhập  
       
 
    615-604-4159   306-844-9995    
 
     
Tin nội bộ
     Hội thao lần thứ IX năm 2018 được Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 03 đến ngày 05/10/2018 tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp.      Tham gia Hội thao lần này,...
 
Tin ngành vận tải biển
     Các chuyên gia đã dá»± báo thÆ°Æ¡ng mại thế giới sẽ tăng trưởng mạnh từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thượng mại Thế giới WTO vào cuối năm 2001 và ngành vận tải biển sẽ Ä‘ược hưởng lợi lớn. Quả thá»±c, thị trường tàu hàng...
     Trong năm 2018, dường nhÆ° các chủ tàu sẽ tiếp tục chi thêm tiền cho các đơn đặt đóng mới tàu nhiều hÆ¡n so với năm ngoái. Theo báo cáo tuần mới nhất của Allied Shipbroking “ Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Phục sinh nên trong...
Nguồn: Bimco ngày 04/01/2018 Năm 2017, ngành vận tải biển đã có nhiều biến chuyển tích cực. Tuy nhiên, vẫn cần phải thận trọng để duy trì những thành quả này trong năm 2018. Nền kinh tế Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ bắt đầu tăng trưởng mạnh từ...
 
 
 
 
 
 
 
Dịch vụ
     
Khách hàng & đối tác
 
Chi nhánh
Công ty góp vốn
 
 
 Copyright Vitranschart JSC 2012
 
"Vận tải biển toàn cầu,thách thức thành công không giới hạn"