Datasport.pl

Data Nazwa Miasto Link
2018-10-21 NARODOWY BIEG STULECIA OD BA£TYKU DO TATR 56. Bieg Republiki Ostrowskiej Ostrów Wielkopolski WejdŸ
2018-10-21 Supermaraton Stulecia Pamiêci Polskich Himalaistów Katmandu WejdŸ
2018-10-20 SPORTING Irena Women’s Run Warszawa 6787780986
2018-10-14 8. Wybiegaj SprawnoϾ Warszawa 302-521-2014
2018-10-14 XI ¯orski Bieg Uliczny ¯ory (361) 304-1991
2018-10-14 XII Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Do Gor¹cych róde³ Sanus Per Aquam – Zdrowie przez wodê Uniejów WejdŸ
2018-10-14 Bieg z Radoœci¹ Warszawa 3175397104
2018-10-14 5. Bieg Trzech Wzgórz WROC£AW WejdŸ
2018-10-13 Bike Maraton 2018 #11 Sobótka
FINA£
WejdŸ
2018-10-13 1. Aryzta Pó³maraton Strzegom Strzegom (431) 738-4815
2018-10-13 VI Bieg RUNbertów 2018 r. Warszawa (614) 506-2092
2018-10-13 VI Bieg RUNbertów 2018 r. - Bieg dzieci z maskotkami Warszawa Polymnia
2018-10-13 Bieg po Dyniê 2018 Lesznowola WejdŸ
2018-10-07 VII Legnica Pó³maraton - XXXI Bieg Lwa Legnickiego Legnica 2028675055
2018-10-07 Biegnij Warszawo 2018 Warszawa WejdŸ
2018-10-07 VII Kielecka Dycha Kielce miliaria
2018-10-07 Wild Run 2018 WROC£AW WejdŸ
2018-10-07 ICF World Championships 2018 Day 2 Lubieszów WejdŸ
2018-10-06 Runners World Super Bieg 2018 #6 FINA£
4F Œwieradów Run - 15 km i Dziesi¹tka Staropolanki
Œwieradów Zdrój
- 15 km
- 10 km
- 2,7 km
WejdŸ
2018-10-06 KEAW Marathon 2018 Biskupice Podgórne 9199725484
2018-10-06 Bodnar Cup Chrz¹stawa MTB Chrz¹stawa Wielka 6024642502
2018-10-06 ICF World Championships 2018 Day 1 Lubieszów 3133654756
2018-10-06 Duathlon XTB Lesznowola z okazji Stulecia Niepodleg³oœci Lesznowola (773) 402-8314
2018-10-05 Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XV Biegu Prze³ajowym im. sier¿. Grzegorza Za³ogi Hutki-Kanki WejdŸ
2018-10-04 ZAWODY O PUCHAR WÓJTA GMINY WISZNIA MA£A MTB CROSS COUNTRY WISZNIA MA£A (937) 901-3790
2018-09-30 Duathlon AC/DC Brzeg Dolny (707) 402-2453
2018-09-30 Narodowy Bieg 100-lecia od Ba³tyku do Tatr Bieg po zdrowie, Mistrzostwa Polski Firm Katowice WejdŸ
2018-09-30 Dziesi¹tka w Dziesi¹tce Kêty worldway
2018-09-30 III ¯arowskie Biegi Strefowe ¯arów WejdŸ
2018-09-30 Górale na Start Boguszów - Gorce Puchar Polski MTB XCO #7 Boguszów Gorce 608-425-6876
2018-09-29 Bieg Uniwersytety Medycznego 2018 Wroc³aw (919) 361-1791
2018-09-29 38. Bieg Soczewka z BOP Soczewka WejdŸ
2018-09-29 4. Rowerowy Bieg Piastów Jakuszyce 641-903-4121
2018-09-29 Œlê¿añski Festiwal Biegowy - Górski Maraton Œlê¿añski, Górski Pó³maraton Œlê¿añski, Œlê¿añska Dycha Sobótka WejdŸ
2018-09-29 Bieg Uniwersytetu Medycznego 2018 dla dzieci BUMkids2018 Wroc³aw WejdŸ
2018-09-29 Górale na Start 2018 - Zawodnicy amator i dzieci Boguszów Gorce 8009888777
2018-09-29 XXI Ursynowski Bieg Passy Warszawa 9733764778
2018-09-23 Bike Maraton 2018 #10 Jelenia Góra
UCI MTB Marathon Series
8706659238
2018-09-23 Pokonaj Focha 2018 Skawina WejdŸ
2018-09-23 8. TOP AUTO Bia³ystok Biega - Bieg 10 km Bia³ystok WejdŸ
2018-09-23 Chech³o Run 2018 Trzebinia WejdŸ
2018-09-22 IV Ogólnopolski Bieg Uliczny Niemodliñska Dycha pod patronatem Burmistrza Niemodlina Niemodlin WejdŸ
2018-09-22 8. TOP AUTO Bia³ystok Biega - Bieg 5 km Bia³ystok neomedievalism
2018-09-22 Bieg IT Wroc³aw WejdŸ
2018-09-22 III Œwiatowy Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego im. Jerzego Ró¿y ps. Kaktus Warszawa WejdŸ
2018-09-22 Charlotta ZOO Triathlon – 1/4 Ironman Dolina Charlotty WejdŸ
2018-09-22 Jelenia Góra Trophy Maja W³oszczowska MTB Race XCO UCI HC 2018 Jelenia Góra 4352453052
2018-09-16 41. Bieg Lechitów - Biegi m³odzie¿owe Gniezno WejdŸ
2018-09-16 41. Bieg Lechitów Gniezno WejdŸ
2018-09-16 7. Pó³maraton Dwóch Mostów, Bieg 1/2 Dwóch Mostów P³ock WejdŸ
2018-09-16 Seat Motorpol 5. Bieg Bielañski Bielany Wroc³awskie 209-647-4277
2018-09-16 Bieg Przez Most Bia³o³êka-Warszawa 6462888788
2018-09-15 Swimrun Poland Polañczyk nad Solin¹ 2538512506
2018-09-15 IV Festiwal Biegów Rodzinnych Ca³a Oleœnica Biega o Memoria³ Bogus³awa Psujka Oleœnica WejdŸ
2018-09-11 Mistrzostwa Elektroinstalatorów 2018 Bielsko-Bia³a WejdŸ
2018-09-09 36. PKO Wroc³aw Maraton Wroc³aw WejdŸ
2018-09-09 Runners World Super Bieg 2018 #5
II Pó³maraton Górski i Dziesi¹tka Staropolanki
Wa³brzych
- 21 km
- 10 km
WejdŸ
2018-09-09 Rzuæ œwiat³em na historiê – Bieg Porêbski 2018 Porêba (254) 393-8692
2018-09-09 II Królewski Festiwal Biegowy Warszawa Wilanów Wilanów 5704648053
2018-09-08 3. W¹brzeska Dziesi¹tka W¹brzeŸno 470-722-9753
2018-09-08 11. Mistrzostwa Polski w biegu 24 – godzinnym £yse 910-463-8681
2018-09-08 Bike Maraton 2018 #9 Wa³brzych (724) 599-1503
2018-09-08 X Bieg Frog Race ¯abieniec (918) 356-3472
2018-09-08 28. Biegu Solidarnoœci organizowanego w XXXVIII rocznicê powstania NSZZ „Solidarnoœæ” Bieg M³odzików, Bieg Dzieci Wroc³aw WejdŸ
2018-09-08 2. Bieg Dobroczynnoœci Veritatis Splendor Wadowice WejdŸ
2018-09-08 28. Biegu Solidarnoœci organizowanego w XXXVIII rocznicê powstania NSZZ „Solidarnoœæ” Bieg G³ówny Wroc³aw (518) 836-8610
2018-09-02 III Letni Bieg Trzech Jezior Trzemeszno 408-480-2030
2018-09-02 28. Miêdzynarodowy Pó³maraton Philips Pi³a WejdŸ
2018-09-02 HeroRun- Bia³ystok Bia³ystok (507) 610-1742
2018-09-02 37. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronis³awa Malinowskiego Tomaszów Mazowiecki (612) 990-4649
2018-09-02 Ma³a Mila Marecka Marki WejdŸ
2018-09-01 Rowerem na Œnie¿kê Karpacz WejdŸ
2018-09-01 23.Miêdzynarodowy Bieg Uliczny 15 km - Jaworzno 2018 Bieg rekreacyjny- 9 km Jaworzno (267) 908-1283
2018-09-01 5. Sobótczañska Nocna Dziesi¹tka Sobótka 8058606808
2018-09-01 5. Wieczorny 4F Pó³maraton Praski Warszawa WejdŸ
2018-09-01 4F Pi¹tka Praska Warszawa 8303376973
2018-09-01 JULINEK RUN 2018 – 2 Rodzinny Bieg Charytatywny Leszno ko³o Warszawy ungive
2018-08-26 6. Letni Bieg Piastów - Jedenastka Szklarska Porêba - Jakuszyce WejdŸ
2018-08-26 IV Rafako Pó³maraton Racibórz Racibórz (825) 843-1101
2018-08-26 GOODVALLEY Triathlon Przechlewo 1/4 IM, Sztafety, Tri Family Przechlewo WejdŸ
2018-08-25 Kunicki Bieg Reggae Kunice WejdŸ
2018-08-25 12. TAURON Triathlon „Stalowy Sokó³” Jaworzno (772) 277-3474
2018-08-25 6. Letni Bieg Piastów - Ultramaraton, Pó³maraton Szklarska Porêba - Jakuszyce WejdŸ
2018-08-25 3. Bieg Oborygena Oborniki Œl¹skie truthtelling
2018-08-25 GOODVALLEY Triathlon Przechlewo 1/2 IM, 1/8 IM Przechlewo WejdŸ
2018-08-19 XVIII Pó³maraton Wtórpol, II Dycha Wtórpol Skar¿ysko-Kamienna (661) 201-3074
2018-08-19 XIX Toyota Pó³maraton Wa³brzych Wa³brzych WejdŸ
2018-08-19 Runners World Super Bieg 2018 #4
IV Pó³maraton Wiœlañski i Wiœlañska Dziesi¹tka
Wis³a
- 21 km
- 10 km
WejdŸ
2018-08-19 8. Pó³maraton im. Janusza Kusociñskiego Borzêcin - B³onie WejdŸ
2018-08-18 Rowerem przez Chojnik na Odrodzenie Sobieszów (617) 296-6636
2018-08-18 Bike Maraton 2018 #8 Wis³a WejdŸ
2018-08-15 27. Bieg 1920 Radzymin songland
2018-08-15 XXIV ORLEN Maraton Solidarnoœci Gdañsk (301) 430-8671
2018-08-15 4. Pó³maraton Aleksandrowski, 6. Bieg Aleksandrowski z okazji Œwiêta Wojska Polskiego Aleksandrów £ódzki 415-444-8903
2018-08-12 9. Regatta Bieg na Wielk¹ Sowê Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim Ludwikowice K³odzkie WejdŸ
2018-08-11 5. Pó³maraton Sowiogórski Ludwikowice K³odzkie WejdŸ
2018-08-11 Nocna Dycha Kopernika, Nocna Pi¹tka Kopernika Toruñ (956) 268-9236
2018-08-05 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia Gdynia WejdŸ
2018-08-05 Bike Maraton 2018 #7 Obiszów WejdŸ
2018-08-05 Kontrolna Trzydziestka Wroc³aw 435-252-1909
2018-08-05 IX Memoria³ Stanis³awa Królaka 2018 eliminacja Mistrzostw Polski w Kryterium Warszawa (805) 294-3980
2018-08-05 IX Memoria³ Stanis³awa Królaka (wyœcigi Amatorów) Warszawa WejdŸ
2018-08-04 Sprint Triathlon Gdynia, Sztafety Sprint Triathlon Gdynia Gdynia WejdŸ
2018-08-04 I Impresje Biegowe £opuszno £opuszno heliocentrically
2018-08-03 Kids Aquathlon Gdynia 775-436-2893
2018-07-29 28. Bieg Powstania Warszawskiego Warszawa WejdŸ
2018-07-29 5. Bieg Zdobycia PAST-y Warszawa 917-280-3734
2018-07-22 Runners World Super Bieg 2018 #3
III Kalanica Pó³maraton i Bielawska Dziesi¹tka
I Ultra Sowa
Bielawa
- Ultra
- 21 km
- 10 km
WejdŸ
2018-07-21 Izerski Weekend Biegowy 2018 Szklarska Porêba 715-852-6338
2018-07-21 Bike Maraton 2018 #6 Bielawa Bielawa 201-733-3069
2018-07-15 DP Tria(dua)thlon Zgorzelec 2018 Zgorzelec WejdŸ
2018-07-15 Wroc³awska Trzydziestka | 30 km WROC£AW WejdŸ
2018-07-15 Hero Run 2018 Szelment 3652853115
2018-07-14 Œnie¿nik Challenge 2018 Miêdzygórze (631) 912-3623
2018-07-14 Hero Run 2018 Szelment WejdŸ
2018-07-08 Bieg Na Pilsko Korbielów (787) 222-4227
2018-07-08 Maraton Pilsko, Pó³maraton Pilska Korbielów WejdŸ
2018-07-08 Grupa Azoty Triathlon Rad³ów IV 2018 - 1/4 IM Rad³ów WejdŸ
2018-07-07 ULTRA Bike Maraton 2018 #5 Szklarska Porêba
UCI Marathon kat. C3
WejdŸ
2018-07-07 IGLOTEX Bieg Czterech Jezior Skórcz 8066498926
2018-07-07 IGLOTEX Biegu Czterech Jezior - wyœcig rowerowy MTB Dzikim Œladem Skórcz 5864703875
2018-07-07 Grupa Azoty Triathlon Rad³ów IV 2018 - Sprint Rad³ów 8154083156
2018-07-03 Bike Adventure 2018 dzieñ 4 Szklarska Porêba (603) 317-0759
2018-07-02 Bike Adventure 2018 dzieñ 3 Szklarska Porêba 9896532336
2018-07-01 Bike Adventure 2018 dzieñ 2 Szklarska Porêba WejdŸ
2018-07-01 Wtórpol Triathlon Skar¿ysko-Kamienna 2018 Skar¿ysko-Kamienna WejdŸ
2018-07-01 XXVIII Miêdzynarodowy Bieg po Pla¿y „Jaros³awiec 2018 Jaros³awiec WejdŸ
2018-07-01 XXIII Ogólnopolski Bieg Samorz¹dowy „Bursztyn Jaros³awca” Jaros³awiec 515-817-5912
2018-07-01 Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosport w Kolarstwie Szosowym II tura Starachowice 2158610356
2018-07-01 Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosport w Kolarstwie Szosowym I tura, II Starachowicka Strza³a Starachowice 5872478577
2018-07-01 10 PÓ£ Maraton Karkonoski Szklarska Porêba WejdŸ
2018-06-30 Bike Adventure 2018 Dzieñ 1 Szklarska Porêba 416-297-8285
2018-06-30 Bieg im. Stanis³awa Tyma o Puchar Prezydenta miasta st. Warszawy Warszawa 6057591397
2018-06-30 10 ULTRA Maraton Karkonoski Szklarska Porêba 512-699-8242
2018-06-29 Biegamy na PePecie w 50-lecie Wroc³aw (715) 755-5766
2018-06-27 test (281) 457-3946
2018-06-24 Konstanciñski Festiwal Biegowy im. Piotra Nurowskiego Konstancin Jeziorna 2509694638
2018-06-24 Biebrzañski Bieg £osia 2018 Goni¹dz 606-248-7900
2018-06-24 3. Bieg Œladem Ksiêgi Henrykowskiej Henryków WejdŸ
2018-06-24 Bieg Super Taty Warszawa WejdŸ
2018-06-23 IX Rybnicki Pó³maraton Ksiê¿ycowy Rybnik 219-985-9949
2018-06-23 V Bieg Szerszenia – Nocny Bieg Œwiêtojañski Oleœnica WejdŸ
2018-06-23 24. Wyœcig Rowerów Górskich Jaworzno 440-804-2807
2018-06-23 Stra¿acka Dziesi¹tka - Bieg specjalny Huta Stara A WejdŸ
2018-06-23 1. Henrykowski Maraton Rowerowy Henryków WejdŸ
2018-06-23 8. Bieg III Wie¿ Prusice WejdŸ
2018-06-22 30 Sudecka 100 Boguszów Gorce WejdŸ
2018-06-22 IV Nocny Piotrkowski Pó³maraton Wielu Kultur Piotrków Trybunalski WejdŸ
2018-06-17 7. Mróz Œrem Pó³maraton Œrem amblyope
2018-06-17 XVI Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno Bukowno (205) 873-4095
2018-06-17 Uphill Race Œnie¿ka 2018 Karpacz WejdŸ
2018-06-17 9. AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie Garwolin WejdŸ
2018-06-17 5. Bieg Uliczny Józefos³awia i Julianowa Józefos³aw WejdŸ
2018-06-17 II Mokotowskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Mokotowa Warszawa WejdŸ
2018-06-16 6. PKO Nocny Wroc³aw Pó³maraton Wroc³aw WejdŸ
2018-06-16 VIII Wyœcig we Wrotkarstwie Szybkim Stargard hematosalpinx
2018-06-16 XII Miêdzynarodowy Bieg Uliczny Stargard WejdŸ
2018-06-15 Pi¹tka na 50-lecie Wydzia³u Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii PWr Wroc³aw 4436825168
2018-06-13 6. Œlê¿añski Bieg M³odzie¿owy 2018 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Sobótka Julius
2018-06-10 Triathlon Mietków 2018 1/8 IM Mietków WejdŸ
2018-06-10 Triatlonowa Sztafeta Firmowa Mietków WejdŸ
2018-06-10 Bieg Gladiatora 2018 - Niedziela Bielawa WejdŸ
2018-06-10 Enea IRONMAN 5150 Warsaw Warszawa 8079949936
2018-06-10 Rowerem na Szrenicê Szklarska Porêba WejdŸ
2018-06-10 Runners World Super Bieg 2018 #2
III Interferie Run, Pó³maraton i Dziesi¹tka Staropolanki
Szklarska Porêba
- 21 km
- 10 km
WejdŸ
2018-06-10 XII Hunters Grodziski Pó³maraton „S³owaka” Grodzisk Wielkopolski WejdŸ
2018-06-10 2. Libi¹ska Dziesi¹teczka Libi¹¿ (901) 315-2016
2018-06-10 Electrum Ekiden 2018 Bia³ystok 5062674034
2018-06-09 Triathlon Mietków 2018 - 1/4 IM Mietków WejdŸ
2018-06-09 Bieg Gladiatora 2018 - Sobota Bielawa Cephalophus
2018-06-09 Bike Maraton 2018 #4 Œwieradów Zdrój WejdŸ
2018-06-09 II Hasco-Lek Grodziski Mini Pó³maraton „S³owaka” Grodzisk Wielkopolski WejdŸ
2018-06-09 Bieg Azotowy odbywaj¹cy siê w ramach DNI CHEMIKA GRUPY AZOTY 2018 Kêdzierzyn KoŸle (540) 727-7801
2018-06-09 14 Bieg Sztafetowy Ekiden Wa³brzych WejdŸ
2018-06-09 Kids Run Warszawa Warszawa Mosasauridae
2018-06-09 XI Bieg Marsza³ka Sulejówek WejdŸ
2018-06-03 3. Szczytniañski Bieg Liczyrzepy unsaline
2018-06-03 VII Carbo Asecura Bieg Pszczyñski o Puchar Burmistrza Pszczyna WejdŸ
2018-06-02 6. PKO Pó³maraton Solidarnoœci Lublin WejdŸ
2018-06-02 RESO Suwa³ki 10,5 - Miejskie Œwiêto Biegania 2018 Suwa³ki 2139766855
2018-06-02 RESO Suwa³ki 10,5 - POGODNE SUWA£KI Suwa³ki WejdŸ
2018-06-02 4. Wyszkowski Bieg Uliczny Wyszków WejdŸ
2018-06-02 26. Miêdzynarodowy Bieg Solidarnoœci Lubelski Lipiec 1980 Lublin (334) 469-9385
2018-06-02 Bieg na 10 km odbywaj¹cy siê w ramach DNI CHEMIKA GRUPY AZOTY 2018 Tarnów WejdŸ
2018-06-02 9. Biegaj w Siechnicach Siechnice 857-998-4778
2018-06-02 Chojnik Karkonoski Festiwal 2018 Jelenia Góra WejdŸ
2018-05-27 GFNY Gdynia Gdynia WejdŸ
2018-05-27 4. sieBIEGA Pó³maraton Kielecki Kielce 7325408047
2018-05-27 VI Podkowiañska Dycha Podkowa Leœna WejdŸ
2018-05-27 26. Bieg Fiata Bielsko Bia³a 269-792-8733
2018-05-27 Bukowica Run - bieg Ÿródlany Zagórze(Gmina Babice) 406-264-1248
2018-05-27 GFNY Kids Gdynia Gdynia WejdŸ
2018-05-26 16. Bieg Ulic¹ Piotrkowsk¹ £ódŸ WejdŸ
2018-05-26 Bike Maraton 2018 #3 Zdzieszowice WejdŸ
2018-05-26 VII Wolsztyñska Dziesi¹tka Wolsztyn WejdŸ
2018-05-26 IX Kwidzyñski Bieg Papiernika Kwidzyn (559) 506-6567
2018-05-26 XXV Bieg Górski na Œlê¿ê Sobótka 432-203-8975
2018-05-26 Piaseczyñska Pi¹tka Piaseczno 2314842988
2018-05-26 Sky Tower Run WROC£AW (804) 498-4876
2018-05-20 Weekend Naftowy 2018 - XVI Bieg Naftowy Gorlice WejdŸ
2018-05-20 Kazimierski Festiwal Biegowy im. Jana Paw³a II Kazimierz Dolny 740-318-4274
2018-05-20 8. Bieg Wegañski – £atwiej ni¿ myœlisz Warszawa 5592399010
2018-05-20 8. Bieg Wegañski – £atwiej ni¿ myœlisz - Biegi Dzieciêce Warszawa WejdŸ
2018-05-19 Weekend Naftowy 2018 - K2 Roll and Ski Gorlice WejdŸ
2018-05-19 II Gorlickie Kryterium Kolarskie Gorlice WejdŸ
2018-05-19 Bieg IT Warszawa WARSZAWA 715-341-1829
2018-05-18 Spotkanie Integracyjne Holiday Inn Józefów Józefów (902) 991-3549
2018-05-13 6. PKO Bia³ystok Pó³maraton Bia³ystok (773) 486-6247
2018-05-13 VI Bieg Wojciechowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock Serock WejdŸ
2018-05-13 Runners World Super Bieg 2018 #1
III Pó³maraton Polanicki i Dziesi¹tka Staropolanki – Zdrój
Polanica Zdrój
- 21 km
- 10 km
WejdŸ
2018-05-13 Poci¹g do Biegania - II Chrzanowski Bieg Uliczny 2018 Chrzanów WejdŸ
2018-05-13 VI Bieg Wojciechowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock II Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i m³odzie¿y Serock WejdŸ
2018-05-13 Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - wyœcigi g³owne Chorzów WejdŸ
2018-05-13 5. Wodoci¹gi Pó³maraton Górski Jedlina-Zdrój Jedlina-Zdrój WejdŸ
2018-05-13 III Bieg Pilicy Bia³obrzegi (334) 757-4219
2018-05-12 XVI Bieg Skawiñski Skawina (850) 927-4795
2018-05-12 Rzepakowa Dycha 2018 Che³miec WejdŸ
2018-05-12 Bike Maraton 2018 #2 Polanica Zdrój WejdŸ
2018-05-12 Z³ota Mila Jedlina-Zdrój Jedlina-Zdrój 980-203-0228
2018-05-12 VII Bieg Skawiñski na Rolkach Skawina WejdŸ
2018-05-12 VI Rodzinne Kryterium Kolarskie Trzebnica 8636593949
2018-05-12 Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - wyœcigi indywidualne Chorzów WejdŸ
2018-05-11 VI ¯orski Bieg Ogniowy ¯ory WejdŸ
2018-05-06 8. Maraton Opolski Opole WejdŸ
2018-05-06 18 Piaseczyñska Mila Konstytucyjna Warszawa WejdŸ
2018-05-03 II Bieg Konstytucji w Skar¿ysku-Kamiennej Pod Patronatem Prezydenta Miasta Konrada Kröniga Skar¿ysko-Kamienna 4353191973
2018-05-03 XXVII Ogólnopolski Bieg im. Jana Kiliñskiego Trzemeszno WejdŸ
2018-05-03 XI Bieg bez granic Racibórz WejdŸ
2018-05-03 Nor-DZIK Walking 2018 Boguszów Gorce - Dzikowiec (503) 378-1240
2018-05-03 VI Pó³maraton Grudzi¹dz – Rulewo Œladami Bronka Malinowskiego Grudzi¹dz WejdŸ
2018-05-03 4. Kobierzycki Bieg z Konstytucj¹ Kobierzyce (822) 541-3752
2018-05-03 28. Bieg Konstytucji 3 Maja Warszawa WejdŸ
2018-05-02 III Górski Pó³maraton z Flag¹ na Trójgarbie Stare Bogaczowice (507) 868-9837
2018-05-01 VII Æwieræmaraton Muzyczny Pi³a WejdŸ
2018-04-28 II Be³chatowski Bieg Nocny Be³chatów (563) 387-0498
2018-04-23 6. Mistrzostwa Polski Instalatorów 2018 Poznañ diplospondylism
2018-04-22 Bieg Mietkowski Mietków WejdŸ
2018-04-22 Bieg Mietkowski - Biegi Juniorskie Mietków 2566800094
2018-04-22 35. Bieg Uliczny Memoria³ Winanda Osiñskiego Szczecinek WejdŸ
2018-04-22 10. Cieszyñski FORTUNA Bieg Cieszyn WejdŸ
2018-04-22 10. Cieszyñski FORTUNA Bieg - Biegi m³odzie¿owe Cieszyn 4039691595
2018-04-21 XXX Bieg im. Tomasza Hopfera Janowiec Wielkopolski WejdŸ
2018-04-21 VII Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking Legnica WejdŸ
2018-04-15 Festiwal Biegowy w Lidzbarku Warmiñskim im. Miko³aja Kopernika Lidzbark Warmiñski 347-849-8425
2018-04-15 DOZ Maraton £ódŸ, Pó³maraton £ódŸ £ódŸ 4029250056
2018-04-15 Puszcza Run 2018 Puszcza Dulowska WejdŸ
2018-04-14 3. Nocna Dycha w Brzegu Brzeg WejdŸ
2018-04-14 Ibuprom Sport ¯el 5k Run £ódŸ WejdŸ
2018-04-14 VII Bieg Prze³ajowy z histori¹ w tle Zdobywca Góry Parkowej IV MK Góry w Nordic Walking Kamienna Góra yellowcrown
2018-04-14 Bike Maraton 2018 #1 Miêkinia WejdŸ
2018-04-14 Pelavo Kids Run £ódŸ WejdŸ
2018-04-14 6. GO Bieg z Fizjoterapi¹ WROC£AW WejdŸ
2018-04-08 VIII Pabianicki Pó³maraton Pabianice (470) 433-3040
2018-04-08 2. H2O Pó³maraton Wroc³aw 806-266-1408
2018-04-08 Hotel Senator - Bricomarche II Pó³maraton Starachowicki Starachowice 403-518-4939
2018-04-08 Bitwy Pod Legnic¹ 1241 - Pó³maraton Legnica WejdŸ
2018-04-08 54. Cross Ostrzeszowski Ostrzeszów WejdŸ
2018-04-08 VIII Pabianicki Pó³maratonik Pabianice 8338820582
2018-04-08 Wielkanocka Dziesi¹tka Krostoszowice 864-998-3127
2018-04-07 XVI Bieg Europejski Gniezno myst
2018-04-07 VI Pó³maraton Jeleniogórski i Jeleniogórska Dziesi¹tka Jelenia Góra
- 21,097 km
- 10 km
(516) 327-7075
2018-04-07 3. Dziesi¹tka Babicka Stare Babice WejdŸ
2018-03-25 Cross Uraz Duathlon 2018 Uraz (970) 866-1951
2018-03-25 II Bieg M³odzika Radzymin 8778266547
2018-03-25 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH Memoria³ Jana M¹drego - Sztafeta rozstawna 2C+2F: M 4x7,5km, K 4x5km Jakuszyce 9513361865
2018-03-24 11. PANAS Pó³maraton Œlê¿añski Sobótka WejdŸ
2018-03-24 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH Memoria³ Jana M¹drego - Team Sprint F Jakuszyce WejdŸ
2018-03-24 XVII Lubieszowski Cross Lubieszów WejdŸ
2018-03-24 Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Prze³ajowych , 24.03.2018 Siemianowice Œl¹skie WejdŸ
2018-03-23 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH Jakuszyce WejdŸ
2018-03-18 XIX Pó³maratonu dooko³a Jeziora ¯ywieckiego „O Puchar Starosty ¯ywieckiego” ¯ywiec 513-353-6550
2018-03-18 V Ostrowski ICE MAT Pó³maraton pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Ostrów Wielkopolski (574) 634-7365
2018-03-18 ONICO Gdynia Pó³maraton i Sztafety Pó³maratoñskie Gdynia WejdŸ
2018-03-18 Dycha z górk¹ Oborniki Œl¹skie WejdŸ
2018-03-17 Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich, Puchar Karkonoszy Jakuszyce 9196665066
2018-03-17 ONICO Gdynia Pó³maraton - Biegi dzieciêce i m³odzie¿owe Gdynia tee square
2018-03-11 XI Bieg Kazików - Bieg Szkó³ Ponadgimnazjalnych Radom 604-712-6355
2018-03-11 Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich, Puchar Bieszczadów Ustrzyki Dolne - Ustianowa WejdŸ
2018-03-11 SANPROBI Bieg Kobiet Szczecin WejdŸ
2018-03-11 Wroc³awska Dycha i Wroc³awska Pi¹tka Wroc³aw 204-631-1789
2018-03-11 XI Bieg Kazików Radom 5064421612
2018-03-11 Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich, Puchar Bieszczadów Ustrzyki Dolne – Ustianowa WejdŸ
2018-03-10 Maraton Narciarski SGB Ultrabiel 2018 Bielice k. Stronia Œl¹skiego twisted-stalk
2018-03-10 5. Dziesi¹tka WROACTIV Wroc³aw WejdŸ
2018-03-10 Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich, Puchar Bieszczadów Ustrzyki Dolne – Ustianowa morsel
2018-03-10 5. Dziesi¹tka WROACTIV - Biegi dzieciêce Wroc³aw WejdŸ
2018-03-04 Festiwal Narciarstwa Biegowego - 42. Bieg Piastów - Niedziela Jakuszyce (262) 923-5460
2018-03-04 Tropem Wilczym. Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych Wa³brzych 9312418389
2018-03-04 Tropem Wilczym. Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych Kielce 7744052302
2018-03-04 Tropem Wilczym. Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych - ¯ory ¯ory WejdŸ
2018-03-04 38. Pó³maraton Wi¹zowski, Wi¹zowska 5-tka Wi¹zowna WejdŸ
2018-03-04 Tropem Wilczym | Wroc³aw Wroc³aw 408-359-2742
2018-03-04 Ma³y Æwieræmaraton i Ma³y Pó³maraton Wi¹zowski Wi¹zowna (252) 745-5222
2018-03-04 Bieg Tropem Wilczym - Legnica Legnica WejdŸ
2018-03-03 Festiwal Narciarstwa Biegowego - 42. Bieg Piastów - Sobota Jakuszyce 6463998011
2018-03-02 Festiwal Narciarstwa Biegowego - 42. Bieg Piastów - Pi¹tek/Friday Jakuszyce 438-206-1548
2018-02-26 Nocna Dziesi¹tka Jakuszyce WejdŸ
2018-02-25 Memoria³ Stanis³awa Michonia - 15 km CT Jakuszyce WejdŸ
2018-02-25 Wroc³awska Trzydziestka Wroc³aw WejdŸ
2018-02-24 Rodzinna Dziesi¹tka Jakuszyce WejdŸ
2018-02-24 VIII Bieg na szczyt RONDO 1 Warszawa salay
2018-02-17 Sztafeta Piastów (dystans 4 x 7 km) Jakuszyce WejdŸ
2018-02-17 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH - BIEG NA IGRZYSKA Tomaszów Lubelski 304-815-9085
2018-02-17 6. Cross Trzebnicki Trzebnica 855-901-5927
2018-02-16 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH - BIEG NA IGRZYSKA Tomaszów Lubelski 925-378-2195
2018-02-11 Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich - BIEG NA IGRZYSKA Ptaszkowa WejdŸ
2018-02-10 Enervit 15 km CT - FINA£ Jakuszyce WejdŸ
2018-02-10 XVI Zimowy Bieg Trzech Jezior Trzemeszno WejdŸ
2018-02-10 Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich - BIEG NA IGRZYSKA Ptaszkowa WejdŸ
2018-02-08 Mistrzostwa Wojska Polskiego w Narciarstwie Biegowym Jakuszyce WejdŸ
2018-02-04 3. Bieg Karnawa³owy Wroc³aw WejdŸ
2018-01-27 Enervit 10 km CT Jakuszyce (402) 770-8779
2018-01-27 29. Warszawski Triathlon Zimowy - Indywidualny Warszawa WejdŸ
2018-01-27 29. Warszawski Triathlon Zimowy - Dru¿yny Warszawa WejdŸ
2018-01-21 XXXV Bieg Chomiczówki Warszawa WejdŸ
2018-01-21 XIII Bieg o Puchar Bielan Warszawa 2038000241
2018-01-14 4. Bieruñski Bieg Utopca Bieruñ 580-202-5388
2018-01-14 Œwidnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA Œwidnica WejdŸ
2018-01-14 6. Bieg Wielkich Serc Kraków WejdŸ
2018-01-13 Bieg po schodach Altus Cup Katowice WejdŸ
2018-01-13 Górski Zimowy Maraton Œlê¿añski Sobótka 972-683-7085
2018-01-13 Jakuszycka Siódemka - Bieg tylko dla kobiet Jakuszyce WejdŸ
2018-01-08 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW w biegach narciarskich Szklarska Porêba Jakuszyce (606) 402-6568
2018-01-07 Polish Championships in Cross-Country Skiing- Long Distances FT Jakuszyce (858) 587-3683
2018-01-06 Enervit 5 km CT Jakuszyce (822) 589-6301
2018-01-06 Królewskie CX Roz³ogi WejdŸ
2018-01-06 Polish Championships in Cross-Country Skiing- 1,5km Sprint C Szklarska Porêba - Jakuszyce, 06.01.2018 Jakuszyce 517-666-5419
2017-12-31 33. Uliczny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2017 Trzebnica 225-267-4810
2017-12-16 XXVIII Strzelecki Bieg Uliczny im. Euzebiusza Ferta Strzelce Opolskie WejdŸ
2017-12-10 Bia³o³êcki Bieg Wolnoœci Warszawa WejdŸ
2017-12-10 INAUGURACJA SEZONU W BIEGACH NARCIARSKICH PTASZKOWA - Dzieñ 2 Ptaszkowa (209) 482-5879
2017-12-09 XXVI Bieg o Lampkê Górnicz¹ Konin WejdŸ
2017-12-09 5. Zimowy Bieg Wulkanów Zamek Grodziec WejdŸ
2017-12-09 INAUGURACJA SEZONU W BIEGACH NARCIARSKICH PTASZKOWA - Dzieñ 1 PTASZKOWA WejdŸ
2017-12-03 Festiwal Biegów Œwiêtych Miko³ajów Toruñ unclassible
2017-12-03 III Bieg Miko³ajkowy Jaworzno WejdŸ
2017-12-02 5. Bieg Miko³ajkowy Bielsko-Bia³a 8285471352
2017-12-02 6. Bieg w poszukiwaniu Œwiêtego Miko³aja Prusice WejdŸ
2017-11-26 IFSS World Championship Dryland 2017, Poland Szamotu³y / KoŸle 206-525-5230
2017-11-23 Konferencja Szkoleniowa PSB - Grand Prix PSB 2018 Jaros³awiec WejdŸ
2017-11-19 21. Uliczny Bieg Be³chatowska Piêtnastka Be³chatów 856-534-6038
2017-11-15 Bieg o Puchar J.M. Rektora Politechniki Wroc³awskiej 2017 Wroc³aw 814-884-3566
2017-11-12 Silesia Run Jastrzêbie Zdrój WejdŸ
2017-11-12 Bieg Niepodleg³oœci w Kielcach Kielce WejdŸ
2017-11-11 Bieg Niepodleg³oœci JELENIA GÓRA WejdŸ
2017-11-11 Bieg Niepodleg³oœci z w¹sem Wroc³aw WejdŸ
2017-11-11 III GnieŸnieñski Bieg Niepodleg³oœci Gniezno WejdŸ
2017-11-11 29. Bieg Niepodleg³oœci Warszawa 8508929765
2017-11-11 XVII Bieg Niepodleg³oœci z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci Bia³ystok WejdŸ
2017-11-11 M³odzie¿owa Mila Niepodleg³oœci o Puchar Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa 4123232362
2017-11-11 IV Górski Bieg Niepodleg³oœci Skawina – Mogilany Skawina-Mogilany (559) 419-7018
2017-11-10 Bieg Niepodleg³oœci Legnica 8017432740
2017-11-07 Test Test 3125303686
2017-11-04 3. Rogoziñski Pó³maraton Przemys³a II RogoŸno gold apple
2017-11-04 3. RST Pó³maraton Œwidnicki Œwidnica 2055443866
2017-11-04 3. Rogoziñski Pó³maraton Przemys³a II - BIEGI DZIECIÊCE I M£ODZIE¯OWE RogoŸno WejdŸ
2017-10-31 7. Bieg Szwole¿era LeŸnica Wielka WejdŸ
2017-10-29 15. Bieg Niepodleg³oœci w Serocku - 6. SEROCKA DYCHA o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock Serock WejdŸ
2017-10-28 Mistrzostwa Polski Dryland 2017, Puchar Polski 2017 Globla-Kluki 2017 803-683-8184
2017-10-22 55. Bieg Republiki Ostrowskiej Ostrów Wielkopolski WejdŸ
2017-10-20 Datasport WejdŸ
2017-10-15 X ¯orski Bieg Uliczny ¯ory 4037467311
2017-10-15 XI Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Do Gor¹cych róde³ Sanus Per Aquam – Zdrowie przez wodê Uniejów WejdŸ
2017-10-15 XV Bieg Pu³askiego Warka 8177335611
2017-10-15 4. PZU Cracovia Pó³maraton Królewski, 5 dla Koœciuszki Kraków WejdŸ
2017-10-15 Via Dolny Œl¹sk - RUNDA SPADAJ¥CYCH LIŒCI- FINA£ SEZONU Sobótka 714-721-9838
2017-10-14 4. Bieg Trzech Wzgórz Wroc³aw antiorgastic
2017-10-14 Bieg po Dyniê 2017 Lesznowola WejdŸ
2017-10-08 Runners World Super Bieg 2017 #10 FINA£
4F ŒWIERADÓW RUN 15km, 10km, 2,7km
Œwieradów-Zdrój WejdŸ
2017-10-08 VI LEGNICA PÓ£MARATON – XXX Bieg Lwa Legnickiego Legnica WejdŸ
2017-10-08 VI Kielecka Dycha 2017 Kielce 8622325732
2017-10-08 Wybiegaj SprawnoϾ 2017 Warszawa 9198300485
2017-10-08 VII Dycha Drzyma³y 2017 Rakoniewice WejdŸ
2017-10-07 Bike Maraton 2017 #12 FINA£ Œwieradów-Zdrój 615-247-5687
2017-10-07 Dzika Trzynastka Boguszów Gorce wonder-bearing
2017-10-07 Wild Run WROC£AW WejdŸ
2017-10-07 Samsung Irena Women’s Run Warszawa WejdŸ
2017-10-07 Mityng Amazonek Czêstochowa WejdŸ
2017-10-04 Mistrzostwa Policji w XIV Biegu Prze³ajowym im. sier¿. Grzegorza Za³ogi Hutki-Kanki WejdŸ
2017-10-01 Biegnij Warszawo 2017 Warszawa WejdŸ
2017-10-01 II ¯arowskie Biegi Strefowe ¯arów WejdŸ
2017-10-01 11. PZU Bieg Trzech Kopców Kraków WejdŸ
2017-09-30 III Ogólnopolski Bieg Uliczny Niemodliñska Dycha pod patronatem Burmistrza Niemodlina pani Doroty Koncewicz Niemodlin 6093159544
2017-09-30 Bieg Uniwersytetu Medycznego 2017 Wroc³aw 602-769-6556
2017-09-30 Górski Pó³maraton Œlê¿añski memoria³ Adama Palichleba Sobótka WejdŸ
2017-09-30 3. Rowerowy Bieg Piastów Jakuszyce WejdŸ
2017-09-30 Bieg IT Wroc³aw WejdŸ
2017-09-30 Bieg Uniwersytetu Medycznego 2017 dla dzieci BUMkids2017 Wroc³aw WejdŸ
2017-09-30 XXXVII Bieg Soczewka z BOP Soczewka WejdŸ
2017-09-25 Mityng Amazonek Warszawa WejdŸ
2017-09-24 4F Pó³maraton Wielicki Wieliczka (360) 445-7792
2017-09-24 Bieg Krata Dzier¿oniów 4013932347
2017-09-24 4F Pó³maraton Wielicki - Biegi dzieciêce Wieliczka 4796530580
2017-09-23 Bike Maraton 2017 #11 KIELCE BIKE EXPO Kielce WejdŸ
2017-09-23 4. Bielañski Bieg Rodzinny Bielany Wroc³awskie WejdŸ
2017-09-23 2. Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego Warszawa WejdŸ
2017-09-23 Bike-Expo Run Kielce 316-775-3792
2017-09-23 KEAW Marathon 2017 2512788830
2017-09-18 Mityng Amazonek Gdañsk WejdŸ
2017-09-17 Triathlon Zgorzelec Zgorzelec (251) 689-0814
2017-09-17 7. Top Auto Bia³ystok Biega Bia³ystok WejdŸ
2017-09-17 Chech³o Run Trzebinia WejdŸ
2017-09-17 40 Bieg Lechitów Gniezno WejdŸ
2017-09-17 2. Bieg Gladiatora - Niedziela trasa EXTREME 12 km Bielawa WejdŸ
2017-09-17 Rowerem przez Karkonosze Karpacz-Szklarska Porêba WejdŸ
2017-09-17 Górale na Start Boguszów - Gorce Puchar Polski MTB XCO #6 Boguszów Gorce (313) 227-7435
2017-09-17 Visegrad V4 Race Sobótka 5059074987
2017-09-17 40 Bieg Lechitów - Biegi M³odzie¿owe Gniezno 808-887-7553
2017-09-16 VII Jastrzêbski Bieg Uliczny – “Jastrzêbska Dziesi¹tka” Jastrzêbie Zdrój 7272958522
2017-09-16 2. Bieg Gladiatora - Sobota Trasa NORMAL ok. 7 km Bielawa WejdŸ
2017-09-16 Bieg Dobroczynnoœci Veritatis Splendor Wadowice WejdŸ
2017-09-16 Górale na Start 2017 - Amatorzy Boguszów Gorce WejdŸ
2017-09-16 7. Top Auto Bia³ystok Biega 5km WejdŸ
2017-09-16 V Biegi Ma³ego Jastrz¹bka Jastrzêbie Zdrój 5596556530
2017-09-10 Runners World Super Bieg 2017 #9
I. Pó³maraton Górski i I. Dziesi¹tka Górska
Wa³brzych 8447883914
2017-09-10 35. PKO Wroc³aw Maraton Wroc³aw 267-310-1518
2017-09-10 6. Pó³maraton Dwóch Mostów P³ock Taxodiaceae
2017-09-10 Ma³a Mila Marecka Marki WejdŸ
2017-09-09 Bike Maraton 2017 #10 Wa³brzych (910) 248-7080
2017-09-09 Swimrun Poland 2017 Polañczyk nad Solin¹ 925-312-7110
2017-09-09 27. Bieg Solidarnoœci organizowanego w XXXVII rocznicê powstania NSZZ Solidarnoœæ Wroc³aw WejdŸ
2017-09-09 Julinek Run 2017 - 1. Rodzinny Bieg Charytatywny Leszno ko³o Warszawy (212) 852-9605
2017-09-03 II Letni Bieg Trzech Jezior Trzemeszno 617-853-4820
2017-09-03 II Skierniewicki Bieg im. Edmunda Jaworskiego Skierniewice twisty-wisty
2017-09-03 27. Miêdzynarodowy Pó³maraton Philips Pi³a WejdŸ
2017-09-03 IX Bieg Frog Race ¯abieniec 727-666-1971
2017-09-02 W¹brzeska Dziesi¹tka W¹brzeŸno quasi strike
2017-09-02 BMW Pó³maraton Praski Warszawa 3362811203
2017-09-02 4F Pi¹tka Praska Warszawa 8047728147
2017-09-01 Rowerem Na Œnie¿kê Karpacz (519) 860-9989
2017-08-29 Amazonki Sieraków 3202264487
2017-08-27 III Rafako Pó³maraton Racibórz Racibórz WejdŸ
2017-08-27 5. Letni Bieg Piastów - Jakuszycka Jedenastka Jakuszyce WejdŸ
2017-08-26 22. Miêdzynarodowy Bieg Uliczny 15 km - Jaworzno 2017 Bieg rekreacyjny- 9 km Jaworzno WejdŸ
2017-08-26 5. Letni Bieg Piastów - Ultramaraton oraz Pó³maraton Jakuszyce 4099832354
2017-08-26 Kunicki Bieg Reggae o Puchar Euco Kunice WejdŸ
2017-08-26 2. Bieg Oborygena Oborniki Œl¹skie WejdŸ
2017-08-20 I Dycha Wtórpol 2017 Skar¿ysko Kamienna WejdŸ
2017-08-20 XVII Pó³maraton Wtórpol 2017 Skar¿ysko Kamienna (928) 269-7649
2017-08-20 XVIII Toyota Pó³maraton Wa³brzych Wa³brzych WejdŸ
2017-08-20 7. Pó³maraton im. Janusza Kusociñskiego B³onie 347-591-0006
2017-08-19 Hero Run Bia³ystok WejdŸ
2017-08-19 11. TAURON Triathlon Jaworzno sutlerage
2017-08-19 4. Bieg Niez³omnych - Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych Sobótka 941-412-7042
2017-08-19 4. Bieg Niez³omnych - Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych - Biegi M³odzie¿owe Sobótka (906) 295-5768
2017-08-15 V Bieg Aleksandrowski z okazji Œwiêta Wojska Polskiego Aleksandrów £ódzki 830-202-3290
2017-08-15 Bieg 1920 - XXVI Pó³maraton Cud Nad Wis³¹ Radzymin 7824598332
2017-08-15 XXIII Maraton Solidarnoœci Gdañsk (630) 206-5201
2017-08-13 8. Bieg na Wielk¹ Sowê Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim Ludwikowice K³odzkie WejdŸ
2017-08-06 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia powered by Herbalife Nutrition 2017 Gdynia (419) 752-0976
2017-08-06 Bike Maraton 2017 #9 Obiszów 425-697-1988
2017-08-06 Kontrolna Trzydziestka Wroc³aw (205) 291-0642
2017-08-05 Szosowy Klasyk Grodowiec g. Grêbocice WejdŸ
2017-08-05 Sprint Triathlon Gdynia, Sztafety Sprint Triathlon Gdynia Gdynia lysogenetic
2017-08-04 IRONKIDS Gdynia Gdynia WejdŸ
2017-07-29 27. Bieg Powstania Warszawskiego 2017 Warszawa (517) 223-4142
2017-07-29 4. Bieg Zdobycia PAST-y Warszawa WejdŸ
2017-07-23 Runners World Super Bieg 2017 #8
II. Kalenica Pó³maraton i II. Bielawska Dziesi¹tka
Bielawa WejdŸ
2017-07-22 Bike Maraton 2017 #8 Bielawa dunder
2017-07-22 5. PKO Wielka Pêtla Izerska, 2. PKO Ma³a Pêtla Izerska Szklarska Porêba nonbending
2017-07-22 IX Praska Dycha Indonesia’s Independence Run Warszawa WejdŸ
2017-07-16 Hero Run Szelment 856-487-1524
2017-07-16 Bieg Historie Frontowe o Puchar Gminy Por¹bka Por¹bka WejdŸ
2017-07-16 Wroc³awska Trzydziestka Wroc³aw WejdŸ
2017-07-16 Grupa Azoty Triathlon Rad³ów III 2017 - 1/4 IM + Sztafety Rad³ów WejdŸ
2017-07-16 MISTRZOSTWA POLSKI XCO 2017 III dzieñ WARSZAWA 765-645-5447
2017-07-15 Œnie¿nik Challenge 2017 Miedzygórze 778-840-6966
2017-07-15 Hero Run Night Szelment WejdŸ
2017-07-15 Grupa Azoty Triathlon Rad³ów III 2017 - Sprint Rad³ów WejdŸ
2017-07-15 MISTRZOSTWA POLSKI XCO 2017 II dzieñ WARSZAWA WejdŸ
2017-07-15 MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW MTB XC WARSZAWA WejdŸ
2017-07-14 MISTRZOSTWA POLSKI XCR 2017 WARSZAWA WejdŸ
2017-07-09 Wyœcig Kolarski Masters o Puchar Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego i Okrêgowego Zwi¹zku Kolarskiego w £odzi Aleksandrów £ódzki WejdŸ
2017-07-09 Szosowy Klasyk Szklarska Porêba WejdŸ
2017-07-08 Bike Maraton 2017 #7 UCI Marathon kat. C3 Szklarska Porêba (712) 395-2524
2017-07-08 Bieg Czterech Jezior - Wyœcig MTB na dystansie 30 km Skórcz WejdŸ
2017-07-08 Jubileuszowy 10 Kociewski Bieg Czterech Jezior Skórcz (408) 859-1105
2017-07-08 I Starachowicka Strza³a STARACHOWICE WejdŸ
2017-07-04 Bike Adventure Dzieñ4 Szklarska Porêba (612) 965-4888
2017-07-03 Bike Adventure Dzieñ3 Szklarska Porêba philologue
2017-07-02 Wtórpol Triathlon Skar¿ysko-Kamienna 2017 Skar¿ysko Kamienna (708) 486-6279
2017-07-02 Pó³maraton Karkonoski Szklarska Porêba WejdŸ
2017-07-02 Bike Adventure Dzieñ2 Szklarska Porêba (512) 919-1913
2017-07-02 Wtórpol Triathlon Skar¿ysko-Kamienna 2017 - Sztafety Skar¿ysko Kamienna WejdŸ
2017-07-02 XXVII Miêdzynarodowy Bieg Po Pla¿y Jaros³awiec WejdŸ
2017-07-02 XXII Ogólnopolski Bieg Samorz¹dowy „Bursztyn Jaros³awca” Jaros³awiec WejdŸ
2017-07-01 9 Ultra Maraton Karkonoski Szklarska Porêba WejdŸ
2017-07-01 MasakRun Lubawka WejdŸ
2017-07-01 Bike Adventure Dzieñ1 Szklarska Porêba WejdŸ
2017-06-25 Uphill Race Œnie¿ka 2017 Karpacz WejdŸ
2017-06-25 III Bieg Konstanciñski im. Piotra Nurowskiego Konstancin 5192258595
2017-06-25 XV OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY „O Puchar Burmistrza Miasta Bukowna” BUKOWNO 773-739-9819
2017-06-25 8. Bieg Szlakiem Wygas³ych Wulkanów - 13 km Z³otoryja 916-720-7584
2017-06-24 Bieg Uliczny Tolerancja na Sportowo Oœwiêcim pseudo critic
2017-06-24 IV BIEG SZERSZENIA – Nocny Bieg Œwiêtojañski Oleœnica saccate
2017-06-24 23. Wyœcig Rowerów Górskich – 10 km Jaworzno 2017 Jaworzno (507) 246-6831
2017-06-24 8. Bieg Szlakiem Wygas³ych Wulkanów - 7 km Z³otoryja WejdŸ
2017-06-24 8. Bieg Ma³ego Zdobywcy Wulkanów Z³otoryja WejdŸ
2017-06-23 29. Sudecka 100-tka Boguszów Gorce WejdŸ
2017-06-23 III Nocny Piotrkowski Pó³maraton Wielu Kultur Piotrków Trybunalski 319-549-4259
2017-06-21 5. Œlê¿añski Bieg M³odzie¿owy o Puchar Burmistrza Sobótki Sobótka WejdŸ
2017-06-18 II Triathlon Trzebinia Trzebinia WejdŸ
2017-06-18 Runners World Super Bieg 2017 #7
IV. Pó³maraton Sowiogórski i II. Dziesi¹tka Sowiogórska
Ludwikowice K³odzkie WejdŸ
2017-06-18 8. AVON kontra przemoc – biegnij w Garwolinie Garwolin WejdŸ
2017-06-18 Rowerem Na Szrenicê Szklarska Porêba WejdŸ
2017-06-18 6. Mróz Œrem Pó³maraton Œrem Œrem (770) 916-7020
2017-06-18 5. Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski Korona Kocich Gór Trzebnica 8285854032
2017-06-17 Bike Maraton 2017 #6 Ludwikowice K³odzkie WejdŸ
2017-06-17 5. PKO Nocny Wroc³aw Pó³maraton Wroc³aw WejdŸ
2017-06-17 XI Miêdzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 10 km o „B³êkitn¹ Wstêgê” Stargard 7057792050
2017-06-17 VIII Wyœcig we Wrotkarstwie Szybkim o B³êkitn¹ Wstêgê i Puchar HIAB w Stargardzie 2017 Stargard odometry
2017-06-17 XXVII Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski GRAND PRIX DOLINY BARYCZY i Via Dolny Œl¹sk 2017 Milicz - ¯migród WejdŸ
2017-06-11 Triathlon Mietków - 1/4 IM Mietków 9786960578
2017-06-11 XI Grodziski Pó³maraton `S³owaka` Grodzisk Wielkopolski WejdŸ
2017-06-11 5150 Warsaw Triathlon Warszawa 2539480267
2017-06-11 Electrum Ekiden Bia³ystok (586) 819-4079
2017-06-11 Bieg Józefos³awia i Julianowa Józefos³aw WejdŸ
2017-06-10 Triathlon Mietków - 1/8 IM Mietków 6152715193
2017-06-10 Triathlon Mietków - Triathlonowa Sztafeta Firmowa Mietków (575) 436-1023
2017-06-10 Runners World Super Bieg 2017 #6
INTERFERIE RUN Szklarska Porêba - Œwieradów-Zdrój, 21 km i 10 km
Œwieradów-Zdrój WejdŸ
2017-06-10 XI PÓ£MARATON KIETRZ - TØEBOM - GRÓDCZANKI - PIETROWICE WIELKIE Kietrz WejdŸ
2017-06-10 X Bieg Marsza³ka Sulejówek WejdŸ
2017-06-10 XI PÓ£MARATON KIETRZ - TØEBOM - GRÓDCZANKI - PIETROWICE WIELKIE KIETRZ 5877037371
2017-06-10 I Grodziski Mini Pó³maraton „S³owaka” Grodzisk Wielkopolski WejdŸ
2017-06-10 Nocna Dycha Kopernikañska Upiorna Edycja Toruñ WejdŸ
2017-06-10 IronKids Warszawa Warszawa 7276088722
2017-06-09 13 Ekiden One Team One Toyota Wa³brzych WejdŸ
2017-06-04 VI Carbo Asecura Bieg Pszczyñski Pszczyna 3068866073
2017-06-04 Bike Maraton 2017 #5 UCI MTB Marathon Series Jelenia Góra demitube
2017-06-04 IV Kielecki Bieg Górski Kielce (402) 522-3681
2017-06-04 3. Wyszkowska Dycha Wyszków 819-551-2387
2017-06-04 II Szczytniañski Bieg Liczyrzepy Szczytna 3152509419
2017-06-03 5. PKO Pó³maraton Solidarnoœci Lublin WejdŸ
2017-06-03 UCI HC XCO Jelenia Góra Trophy -Maja W³oszczowska MTB Race Jelenia Góra (912) 228-2466
2017-06-03 18. Dycha Kowalewska Kowalewo Pomorskie 401-430-8163
2017-06-03 25. Bieg Solidarnoœci - Lubelski Lipiec 1980 Lublin great-tailed
2017-06-03 Orlen Olimpiada 2017 - Kolarstwo P³ock (636) 812-4742
2017-06-03 8. Biegaj w Siechnicach Siechnice WejdŸ
2017-06-03 Orlen Olimpiada 2017 - Bieg 5 km P³ock WejdŸ
2017-05-28 IV Jastrzêbski Bieg Kobiet – Kobiety na 5+ Jastrzêbie Zdrój WejdŸ
2017-05-28 25. Bieg Fiata Bielsko Bia³a WejdŸ
2017-05-28 5 Podkowiañska Dycha Podkowa 303-946-1343
2017-05-28 VI Wolsztyñska Dziesi¹tka Wolsztyn (845) 363-3333
2017-05-28 XXIII Pêtla Rudnicka RUDNIKI WejdŸ
2017-05-27 15. Bieg Ulic¹ Piotrkowsk¹ Rossmann Run £ódŸ microcoulomb
2017-05-27 XXIV Bieg Górski na Œlê¿ê Sobótka WejdŸ
2017-05-27 Piaseczyñska Pi¹tka Piaseczno WejdŸ
2017-05-27 Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy 2017 Jelenia Góra 8048186297
2017-05-26 Vertical Chojnik 2017 Sobieszów- Jelenia Góra WejdŸ
2017-05-21 Runners World Super Bieg 2017 #5
III. Pó³maraton Wiœlañski i III. Dziesi¹tka Wiœlañska
Wis³a (506) 880-0716
2017-05-20 VIII Kwidzyñski Bieg Papiernika Kwidzyn 201-750-4877
2017-05-20 Bike Maraton 2017 #4 Wis³a outpage
2017-05-20 XV Bieg Naftowy Gorlice WejdŸ
2017-05-20 K2 Roll and Ski 2017 / I Gorlickie Kryterium Kolarskie Gorlice WejdŸ
2017-05-20 Charytatywny Bieg Sejmowy Warszawa WejdŸ
2017-05-20 Sky Tower Run 2017 Wroc³aw WejdŸ
2017-05-14 5. PKO Bia³ystok Pó³maraton Bia³ystok WejdŸ
2017-05-14 II Bieg Kazimierski im. Jana Paw³a II Kazimierz Dolny 936-336-1060
2017-05-14 4. Pó³maraton Górski Jedlina-Zdrój Jedlina-Zdrój WejdŸ
2017-05-14 7. Maraton Opolski Opole WejdŸ
2017-05-14 V Rodzinne Kolarskie Kryterium Uliczne Trzebnica shop
2017-05-14 Bieg Pilicy Bia³obrzegi 508-801-1288
2017-05-13 XV Bieg Skawiñski, VI Bieg Skawiñski na Rolkach, XI Mistrzostwa Polski Energetyków, VIII Mistrzostwa Gminy Skawina Skawina 510-316-4398
2017-05-13 Rzepakowa Dycha 2017 Che³miec 509-263-2404
2017-05-13 Bieg IT | Warszawa Warszawa WejdŸ
2017-05-11 V ¯orski Bieg Ogniowy ¯ory (847) 935-0891
2017-05-07 Runners World Super Bieg 2017 #4
II. Pó³maraton Polanica - Zdrój i II. Dziesi¹tka
Polanica - Zdrój 928-882-8763
2017-05-07 Poci¹g do biegania Chrzanowski Bieg Uliczny Chrzanów safrano pink
2017-05-07 III sieBIEGA Pó³maraton Kielecki Kielce WejdŸ
2017-05-07 6. Bieg Wegañski Warszawa WejdŸ
2017-05-07 UCI C2 Górale na Start Puchar Polski MTB XCO #3 Wa³brzych WejdŸ
2017-05-07 6. Bieg Wegañski - Biegi Dzieciêce Warszawa WejdŸ
2017-05-06 Bike Maraton 2017 #3 Polanica - Zdrój 416-473-2538
2017-05-06 Górale na Start 2017 Puchar MTB Masters, zawodnicy amator i dzieci Wa³brzych WejdŸ
2017-05-03 I Bieg Konstytucji w Skar¿ysku-Kamiennej Pod Patronatem Prezydenta Miasta Konrada Kröniga Skar¿ysko Kamienna 760-800-7365
2017-05-03 X Bieg bez Granic Racibórz 9049070249
2017-05-03 XXVI Ogólnopolski Bieg im. Jana Kiliñskiego Trzemeszno WejdŸ
2017-05-03 27. Bieg Konstytucji 3 maja Warszawa sunsetty
2017-05-03 3. Kobierzycki Bieg z Konstytucj¹ Kobierzyce 408-420-4802
2017-05-03 Piaseczyñska Mila Konstytucyjna Piaseczno WejdŸ
2017-05-02 2. Górski Pó³maraton z Flag¹ na Trójgarbie Witków WejdŸ
2017-05-01 Runners World Super Bieg 2017 #3
V. Pó³maraton Jeleniogórski i V. Jeleniogórska Dziesi¹tka
Jelenia Góra WejdŸ
2017-05-01 V Bieg Twardziela Bogatynia 5082077557
2017-05-01 V Pó³maraton Grudzi¹dz-Rulewo Œladami Bronka Malinowskiego Grudzi¹dz WejdŸ
2017-04-30 I Bieg im. Miko³aja Kopernika Lidzbark Warmiñski hypnesthetic
2017-04-30 I Nocny Bieg Twardziela Bogatynia 703-413-6774
2017-04-30 16. PZU Cracovia Maraton Kraków 918-848-3342
2017-04-30 Brico Marche - Hotel Senator Challenge I Pó³maraton Starachowicki Starachowice 248-393-8844
2017-04-29 XXIX Bieg im. Tomasza Hopfera Janowiec Wielkopolski 8573197789
2017-04-29 Lubsko Challenge Cross Duathlon 2017 Lubsko 4039365337
2017-04-29 12. Mini Cracovia Maraton im. Piotra G³adkiego Kraków 4343168186
2017-04-29 Cracovia Maraton na Rolkach z Radiem ESKA Kraków (845) 584-4306
2017-04-28 Nocna Dycha z Wawelem Kraków WejdŸ
2017-04-23 9. Cieszyñski FORTUNA Bieg Cieszyn WejdŸ
2017-04-23 34. Bieg Uliczny Memoria³ Winanda Osiñskiego Szczecinek WejdŸ
2017-04-23 V Bieg Mietkowski Pó³maraton Mietków WejdŸ
2017-04-23 Runners World Super Bieg 2017 #2
II. Pó³maraton Zdzieszowice i II. Dziesi¹tka
Zdzieszowice WejdŸ
2017-04-23 DOZ Maraton £ódŸ £ódŸ aiguillette
2017-04-23 9. Cieszyñski FORTUNA Bieg - Biegi M³odzie¿owe Cieszyn WejdŸ
2017-04-22 Bike Maraton 2017 #2 Zdzieszowice WejdŸ
2017-04-22 2. Nocna Dycha Brzeg WejdŸ
2017-04-22 XXVII Biegi Uliczne Wiosna Cekowska 2017 Bieg g³ówny im. Adama Mariana Walczaka - 5 km Ceków-Kolonia (508) 771-8788
2017-04-22 Pelavo Kids Run £ÓD WejdŸ
2017-04-09 XXX Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski Œlê¿añski Mnich - Zawodowcy Sobótka WejdŸ
2017-04-09 Runners World Super Bieg 2017 #1
II. Pó³maraton Miêkinia i II. Dziesi¹tka
Miêkinia 610-884-1155
2017-04-09 Bieg “Bitwy Pod Legnic¹ 1241 - Pó³maraton” Legnica WejdŸ
2017-04-09 Kolarski Wyœcig Amatorów - Œlê¿añski Mnich „O Puchar Dyrektora ŒOKSIR – w Sobótce” Sobótka WejdŸ
2017-04-08 XV Bieg Europejski Gniezno (450) 605-9770
2017-04-08 Bike Maraton 2017 #1 Miêkinia 822-673-1303
2017-04-08 II Dziesi¹tka Babicka Stare Babice WejdŸ
2017-04-08 VI Bieg Prze³ajowy z histori¹ w tle Zdobywca Góry Parkowej III Mistrzostwa Kamiennej Góry w Nordic Walking Kamienna Góra witchmonger
2017-04-08 H2O Pó³maraton WROC£AW WejdŸ
2017-04-02 IV Ostrowski ICE MAT Pó³maraton pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Ostrów Wielkopolski 8087917927
2017-04-02 XVIII Pó³maraton dooko³a Jeziora ¯ywieckiego ¯ywiec WejdŸ
2017-04-02 VII Pabianicki Pó³maraton Pabianice WejdŸ
2017-04-02 Pabianicki Pó³maratonik Pabianice WejdŸ
2017-04-01 5. GO Bieg z Fizjoterapi¹ WROC£AW 8336284914
2017-04-01 VI Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking Legnica WejdŸ
2017-03-26 III Bieg ¯o³nierzy Wyklêtych im. Mieczys³awa Chojnackiego PS. M³odzik Radzymin WejdŸ
2017-03-26 Cross Uraz Duathlon Uraz 216-201-0428
2017-03-26 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich 2017 - Sztafety MIX Szklarska Porêba - Jakuszyce 650-449-4707
2017-03-26 Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Prze³ajowych £ódŸ 3176623811
2017-03-25 10. PANAS Pó³maraton Œlê¿añski Sobótka WejdŸ
2017-03-25 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich 2017 - Team Sprint F Szklarska Porêba - Jakuszyce WejdŸ
2017-03-24 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich 2017 Szklarska Porêba - Jakuszyce WejdŸ
2017-03-23 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich 2017 - Team Sprint C Szklarska Porêba - Jakuszyce WejdŸ
2017-03-19 2. ONICO Gdynia Pó³maraton Gdynia 226-795-4133
2017-03-18 Bieg Cztery Pory Roku LOGORUN - Wiosna Poznañ WejdŸ
2017-03-18 ONICO Gdynia Pó³maraton Biegi Dzieciêce i m³odzie¿owe Gdynia bedrift
2017-03-12 Wroc³awska Dycha Wroc³aw WejdŸ
2017-03-11 Bieg Na Szczyt Rondo 1 Warszawa WejdŸ
2017-03-11 Bieg Narciarski SGB Ultrabiel 2017 Bielice k. Stronia Œl¹skiego WejdŸ
2017-03-05 41. Bieg Piastów Festiwal Narciarstwa Biegowego 25 i 16 km CT Jakuszyce WejdŸ
2017-03-05 SANPROBI Bieg Kobiet Szczecin WejdŸ
2017-03-05 4 Dziesi¹tka WROACTIV Wroc³aw 917-749-8053
2017-03-05 XXXVII Pó³maraton Wi¹zowski Wi¹zowna 6188842619
2017-03-05 X Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia Radom 7158593391
2017-03-05 Ma³y Æwieræmaraton oraz Ma³y Pó³maraton Wi¹zowna (706) 554-5285
2017-03-05 Dzieciêcy bieg WROACTIV Wroc³aw 248-315-1517
2017-03-04 41. Bieg Piastów Festiwal Narciarstwa Biegowego 50 km CT Jakuszyce WejdŸ
2017-03-04 Bieg dla Hospicjów Wroc³aw 4027049079
2017-03-03 41. Bieg Piastów Festiwal Narciarstwa Biegowego 9 km CT i 30 km CT Jakuszyce 6182160199
2017-02-27 41.Bieg Piastów – Nocna 10-tka Jakuszyce (616) 355-1803
2017-02-26 41.Bieg Piastów – 15 km CT Jakuszyce WejdŸ
2017-02-26 Tropem Wilczym Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych Wa³brzych WejdŸ
2017-02-26 Tropem Wilczym Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych ¯ory (843) 748-6471
2017-02-26 Tropem Wilczym. Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych w gminie Zawiercie Zawiercie WejdŸ
2017-02-26 Tropem Wilczym - Wroc³aw WROC£AW WejdŸ
2017-02-26 CrossAnt Marcinkowice k.Wroc³awia WejdŸ
2017-02-26 Tropem Wilczym. Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych Kielce 520-327-9472
2017-02-25 41.Bieg Piastów – Rodzinna 10-tka Jakuszyce 9095936287
2017-02-25 III Otwarte Mistrzostwa Wa³brzycha w Narciarstwie Alpejskim Boguszów Gorce 714-307-6174
2017-02-19 XXXVI Bieg Gwarków Prze³êcz Jugowska, Góry Sowie WejdŸ
2017-02-18 Enervit Classic 15 km FINA£ Jakuszyce WejdŸ
2017-02-18 5. Cross Trzebnicki TRZEBNICA 5108904828
2017-02-11 XV Zimowy Bieg Trzech Jezior Trzemeszno-Go³abki WejdŸ
2017-02-04 XII Bieg Narciarski Sasinów Wzgórza Dylewskie 3047092893
2017-02-04 2. Bieg Karnawa³owy - Wroc³aw Wroc³aw 4804967240
2017-01-29 Œwidnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA Œwidnica WejdŸ
2017-01-29 XXVIII Bieg Jaæwingów - Styl Dowolny Go³dap WejdŸ
2017-01-28 Enervit Classic 10 km Jakuszyce WejdŸ
2017-01-28 28. Warszawski Triathlon Zimowy - Dru¿yny Warszawa WejdŸ
2017-01-28 XXVIII Bieg Jaæwingów - Styl Klasyczny Go³dap 256-242-8758
2017-01-28 28. Warszawski Triathlon Zimowy - Indywidualnie Warszawa WejdŸ
2017-01-15 3. Bieruñski Bieg Utopca Dla Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy Bieruñ WejdŸ
2017-01-15 XXXIV Bieg Chomiczówki Warszawa WejdŸ
2017-01-15 5. Bieg Wielkich Serc - 5 km Kraków 9103805552
2017-01-15 5. Bieg Wielkich Serc - 10 km Kraków 8778589397
2017-01-15 XII Bieg o Puchar Bielan Warszawa WejdŸ
2017-01-14 2. Zimowy Górski Maraton Œlê¿añski Sobótka 7242292387
2017-01-14 Jakuszycka 7-ka Bieg tylko dla Kobiet Jakuszyce WejdŸ
2017-01-07 Enervit Classic 5 km Jakuszyce WejdŸ
2016-12-31 32. Bieg Sylwestrowy Trzebnica WejdŸ
2016-12-17 XXVII Strzelecki Bieg Uliczny im.E. Ferta Strzelce Opolskie (604) 665-5807
2016-12-10 Bia³o³êcki Bieg Wolnoœci Warszawa WejdŸ
2016-12-04 XIV Pó³maraton i 10 km œw. Miko³ajów Toruñ 2403415288
2016-12-03 4. Bieg Miko³ajkowy Bielsko Bia³a Picrodendraceae
2016-12-03 5. Bieg w poszukiwaniu Œwiêtego Miko³aja Prusice WejdŸ
2016-12-03 XXV Bieg o Lampkê Górnicz¹ Honorowy patronat Prezydenta Miasta Konina Konin (702) 348-2433
2016-11-27 Altus Cup Mistrzostwa Polski Weteranów w biegu po schodach Katowice WejdŸ
2016-11-24 Konferencja PSB 2016 - Grand Prix PSB Jaros³awiec WejdŸ
2016-11-20 20. Uliczny Bieg Be³chatowska Piêtnastka Be³chatów 719-679-6411
2016-11-20 Stadium Gym Race WROC£AW WejdŸ
2016-11-15 Bieg o Puchar J.M. Rektora Politechniki Wroc³awskiej „5 Rektora 2016” Wroc³aw WejdŸ
2016-11-13 Silesia Run - Bieg Niepodleg³oœciowy Jastrzêbie Zdrój WejdŸ
2016-11-13 Duathlon XTB Lesznowola z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci Lesznowola 4123314013
2016-11-13 Bieg Niepodleg³oœci Kielce WejdŸ
2016-11-11 GnieŸnieñski Bieg Niepodleg³oœci Gniezno 863-969-7748
2016-11-11 28. Bieg Niepodleg³oœci Warszawa 206-520-0524
2016-11-11 III Górski Bieg Niepodleg³oœci Skawina – Mogilany Skawina-Mogilany WejdŸ
2016-11-11 Bieg Niepodleg³oœci z w¹sem Wroc³aw (513) 719-8410
2016-11-11 III BIEG NIEPODLEG£OŒCI Jelenia Góra WejdŸ
2016-11-10 Bieg Niepodleg³oœci Legnica WejdŸ
2016-11-05 II RST Pó³maraton Œwidnicki Œwidnica WejdŸ
2016-11-05 2. Rogoziñski Pó³maraton Przemys³a II RogoŸno 8649955173
2016-11-05 Mistrzostwa Polski - Wyœcigi Psich Zaprzêgów - Szamotu³y / KoŸle Szamotu³y / KoŸle unbeknown
2016-11-05 2. Rogoziñski Pó³maraton Przemys³a II - Biegi dzieciêce RogoŸno WejdŸ
2016-11-04 VI Bieg Szwole¿era LeŸnica Wielka sulphur rain
2016-10-23 54. Bieg Republiki Ostrowskiej Ostrów Wielkopolski WejdŸ
2016-10-22 XXXVI Bieg Soczewka z BOP Soczewka WejdŸ
2016-10-22 DZIKA TRZYNASTKA Boguszów-Gorce (920) 833-5465
2016-10-16 X Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Do Gor¹cych róde³ Sanus Per Aquam – Zdrowie przez wodê Uniejów (617) 558-5671
2016-10-16 3. PZU Cracovia Pó³maraton Królewski Kraków 516-537-0789
2016-10-16 XIV Bieg Pu³askiego Warka WejdŸ
2016-10-16 IX ¯orski Bieg Uliczny ¯ory systematics
2016-10-15 Bieg po Dyniê 2016 - biegi dzieciêce i m³odzie¿owe Lesznowola (470) 616-9439
2016-10-15 Bieg po Dyniê 2016 Lesznowola autoepigraph
2016-10-15 5 na dobry pocz¹tek - Bieg o Puchar Dziekana Wydzia³u Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagielloñskiego ds. Collegium Medicum Kraków 9205644707
2016-10-15 3. Gogen Bieg Trzech Wzgórz WROC£AW WejdŸ
2016-10-09 Runners World Super Bieg 2016 #9 Fina³ - 4F Œwieradów RUN - bieg na 2,5 km, 10 km i 15 km Œwieradów Zdrój WejdŸ
2016-10-09 Wybiegaj Sprawnoœæ 2016 Warszawa WejdŸ
2016-10-09 V Kielecka Dycha 2016 Kielce WejdŸ
2016-10-09 2. D³uga Dyszka D³ugo³êka WejdŸ
2016-10-08 Bike Maraton 2016 #12 FINA£ Œwieradów Zdrój (727) 877-4483
2016-10-08 II Ogólnopolski Bieg Uliczny Niemodliñska Dycha Niemodlin twice-continued
2016-10-08 I Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego Warszawa (209) 949-4685
2016-10-08 XIV edycja Przewietrz siê na Olimpijskim WROC£AW 4102693146
2016-10-08 KEAW Maraton 2016 (LG Electronics) Wroc³aw WejdŸ
2016-10-06 Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XIII Biegu Prze³ajowym im. sier¿. Grzegorza Za³ogi Hutki Kanki WejdŸ
2016-10-02 Biegnij Warszawo 2016 Warszawa WejdŸ
2016-10-02 10. PZU Bieg Trzech Kopców Kraków yaba
2016-10-02 LEGNICA PÓ£MARATON - XXIX Bieg Lwa Legnickiego Legnica 860-698-3715
2016-10-02 VI Dycha Drzyma³y Rakoniewice WejdŸ
2016-10-01 3. Górski Pó³maraton Œlê¿añski Memoria³ Adama Palichleba Sobótka 7704050929
2016-10-01 Bieg Uniwersytetu Medycznego 2016 Wroc³aw WejdŸ
2016-10-01 Bieg Uniwersytetu Medycznego 2016 dla dzieci BUMkids2016 WROC£AW WejdŸ
2016-09-25 Runners World Super Bieg 2016 #8 - III Pó³maraton Sowiogórski i bieg na 10 km Ludwikowice K³odzkie 801-607-8640
2016-09-25 Rowerem przez Karkonosze Szklarska Porêba-Karpacz (651) 300-1067
2016-09-25 4F Pó³maraton Wielicki Wieliczka 8672256070
2016-09-25 CA£A POLSKA BIEGA RAWICZ TE¯ Sarnów k/Rawicza WejdŸ
2016-09-24 Bike Maraton 2016 #11 Ludwikowice K³odzkie 8324129558
2016-09-24 3. Bielañski Bieg Rodzinny 10 km Bielany Wroc³awskie 2514416444
2016-09-24 Zawody biegowe odbywaj¹ce siê na terenie Multilayer Pipe Company sp. z o.o Pêcz k. Strzelina WejdŸ
2016-09-24 3. Bielañski Bieg Rodzinny 5 km BIELANY WROC£AWSKIE 7085570062
2016-09-23 Sztafeta na Legii Warszawa WejdŸ
2016-09-18 4Rest Run w Puszczy Niepo³omickiej Niepo³omice 7854833270
2016-09-18 39. Bieg Lechitów Gniezno 2246682429
2016-09-18 6. TOP AUTO Bia³ystok Biega Bia³ystok (310) 579-8057
2016-09-18 39. Bieg Lechitów Biegi M³odzie¿owe Gniezno 9086428538
2016-09-18 Pokonaj Focha IV Skawina WejdŸ
2016-09-18 Sobótczañska Dziesi¹tka Sobótka WejdŸ
2016-09-18 Bieg IT WROC£AW WejdŸ
2016-09-17 VI Jastrzêbska Dziesi¹tka Jastrzêbie Zdrój 951-414-4587
2016-09-17 Jod³ownik MTB Finals 2016 Dzier¿oniów WejdŸ
2016-09-17 XXXII Miêdzynarodowego Biegu Ulicznego Memoria³ Bogus³awa Psujka OLEŒNICA WejdŸ
2016-09-17 IV Biegi Ma³ego Jastrz¹bka Jastrzêbie - Zdrój WejdŸ
2016-09-11 Bike Maraton 2016 #10 Jelenia Góra WejdŸ
2016-09-11 34. PKO Wroc³aw Maraton Wroc³aw 4037380354
2016-09-10 Frog Race VIII ¯abieniec WejdŸ
2016-09-10 V Nocny Bieg Uliczny Czerwionka-Leszczyny (337) 785-2278
2016-09-10 Jelenia Góra Trophy - Maja W³oszczowska MTB Race JELENIA GÓRA (503) 238-0550
2016-09-10 26. Bieg Solidarnoœci organizowany w XXXVI rocznicê powstania NSZZ Solidarnoœæ Wroc³aw WejdŸ
2016-09-04 Rowerem na Œnie¿kê Karpacz WejdŸ
2016-09-04 26. Miêdzynarodowy Pó³maraton Philips Pi³a WejdŸ
2016-09-04 Ma³a Mila Marecka Warszawa WejdŸ
2016-09-04 I Letni Bieg Trzech Jezior Trzemeszno WejdŸ
2016-09-04 Samsung Irena Women’s Run 2016 Warszawa 8168422414
2016-09-03 Puchar Strefy MTB Sudety Srebrna Góra WejdŸ
2016-09-03 Triathlon Zgorzelec Zgorzelec WejdŸ
2016-09-03 VII Maraton Liczyrzepa Karpacz WejdŸ
2016-08-28 II Rafako Pó³maraton Racibórz Racibórz (231) 484-3500
2016-08-28 3. BMW Pó³maraton Praski Warszawa WejdŸ
2016-08-28 4F Pi¹tka Praska Warszawa (773) 292-8597
2016-08-27 Bieg Oborygena Oborniki Œl¹skie 812-869-7958
2016-08-27 21. Miêdzynarodowy Bieg Uliczny 15 km - Jaworzno 2016 Bieg rekreacyjny- 5 km Jaworzno WejdŸ
2016-08-27 Kunicki Bieg Reggae o Puchar Euco Kunice violet family
2016-08-26 Prze³aje - Spartakiada Pracowników Wodoci¹gów i Kanalizacji WA£BRZYCH cuissen
2016-08-26 XXVI Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodoci¹gów i Kanalizacji- MTB WA£BRZYCH WejdŸ
2016-08-21 6. Pó³maraton im. Janusza Kusociñskiego B³onie WejdŸ
2016-08-21 XVII TOYOTA Pó³maraton Wa³brzych Wa³brzych 8223836491
2016-08-20 PolskaMan Wolsztyn - Miêdzynarodowe Zawody w Triathlonie Wolsztyn 540-888-4442
2016-08-20 Bike Maraton 2016 #9 Myœlenice WejdŸ
2016-08-20 XVI Pó³maraton Wtórpol 2016 Skar¿ysko Kamienna WejdŸ
2016-08-20 3. Bieg Niez³omnych - Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych Sobótka WejdŸ
2016-08-20 10. TAURON Triathlon Jaworzno WejdŸ
2016-08-15 2. Pó³maraton Aleksandrowski, 4. Bieg Aleksandrowski z okazji Œwiêta Wojska Polskiego na dystansie 5 km Aleksandrów £ódzki 5166443151
2016-08-15 XXV Miêdzynarodowy Pó³maraton Uliczny Cud nad Wis³¹ Radzymin WejdŸ
2016-08-15 XXII Maraton Solidarnoœci Gdañsk WejdŸ
2016-08-14 7. Bieg na Wielk¹ Sowê Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim Ludwikowice K³odzkie WejdŸ
2016-08-14 Biegiem z pomoc¹ dla Mai i Bartusia Starachowice aliency
2016-08-13 XII Bieg Kator¿nika Lubliniec 972-329-4641
2016-08-07 Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia Gdynia (708) 237-3480
2016-08-07 Bike Maraton 2016 #8 Obiszów (951) 223-1220
2016-08-07 Letni Bieg Piastów - Jakuszycka Dziesi¹tka Jakuszyce WejdŸ
2016-08-07 Kontrolna Trzydziestka z Decathlon Wroc³aw 250-676-7140
2016-08-06 Szosowy Klasyk Grodowiec 2016 Grodowiec WejdŸ
2016-08-06 Sprint Triathlon Gdynia, Sztafety Sprint Triathlon Gdynia Gdynia WejdŸ
2016-08-06 Letni Bieg Piastów - Jakuszycki Ultramaraton, Jakuszycki Pó³maraton Jakuszyce 8623974046
2016-08-05 ITAKA IRONKIDS Gdynia 2016 Dzieci 8-9 lat Gdynia 5128699484
2016-08-05 ITAKA IRONKIDS Gdynia 2016 Dzieci 14-15 lat Gdynia WejdŸ
2016-08-05 ITAKA IRONKIDS Gdynia 2016 Dzieci 12-13 lat Gdynia 8016542358
2016-08-05 ITAKA IRONKIDS Gdynia 2016 Dzieci 10-11 lat Gdynia 6159083581
2016-07-24 Runners World Super Bieg 2016 #7 - Pó³maraton Bielawa i bieg na 10 km Bielawa WejdŸ
2016-07-24 Focus Górale na Start - Puchar Polski MTB XCO #6 Boguszów- Gorce 6035583486
2016-07-23 Bike Maraton 2016 #7 Bielawa WejdŸ
2016-07-23 III Bieg Zdobycia Past-y WARSZAWA WejdŸ
2016-07-23 26. Bieg Powstania Warszawskiego Warszawa WejdŸ
2016-07-23 Focus Górale na Start 2016 - Puchar MTB Masters, Amator i Dzieci Boguszów- Gorce (626) 899-6189
2016-07-17 Wroc³awska Trzydziestka WROC£AW WejdŸ
2016-07-17 Œl¹ski Mount Everest - Bieg na Pilsko Korbielów 8338361133
2016-07-16 4. PKO Wielka Pêtla Izerska, 1. PKO Ma³a Pêtla Izerska Szklarska Porêba WejdŸ
2016-07-10 Szosowy Klasyk Szklarska Porêba 2016 Szklarska Porêba (434) 660-0102
2016-07-09 IX Bieg Czterech Jezior Skórcz 7343757745
2016-07-09 Bike Maraton 2016 #6 Szklarska Porêba WejdŸ
2016-07-05 Bike Adventure 2016 dzieñ 4 Szklarska Porêba WejdŸ
2016-07-04 Bike Adventure 2016 dzieñ 3 Szklarska Porêba (814) 461-9526
2016-07-03 8. PZU Maraton Karkonoski - Dystans Pó³maratonu Szklarska Porêba WejdŸ
2016-07-03 Triathlon Œwiêtokrzyski Skar¿ysko Kamienna WejdŸ
2016-07-03 IV Sowiogórski Maraton Rowerowy Bielawa WejdŸ
2016-07-03 Bike Adventure 2016 dzieñ 2 Szklarska Porêba 8222592320
2016-07-02 8. PZU Maraton Karkonoski - Dystans ULTRA Szklarska Porêba 9707251174
2016-07-02 Bike Adventure 2016 dzieñ 1 Szklarska Porêba 604-465-7115
2016-07-02 XXIII Imieliñski Cross Ekologiczny Imielin 561-748-9177
2016-06-28 Testowe test (613) 430-6086
2016-06-26 Uphill Race Œnie¿ka 2016 Karpacz WejdŸ
2016-06-26 2. PZU Maraton Szczeciñski Szczecin WejdŸ
2016-06-26 Rowerem na Szrenicê Szklarska Porêba 8324759657
2016-06-26 III Kielecki Bieg Górski Kielce 540-354-7591
2016-06-25 22. Wyœcig Rowerów Górskich – 10 km Jaworzno 2016 Jaworzno (954) 238-5209
2016-06-25 6. Bieg III Wie¿, 10. Bieg Samorz¹dowców Prusice (250) 806-1339
2016-06-25 II ExTermynator 2016 Uniejów WejdŸ
2016-06-25 VII Rybnicki Pó³maraton Ksiê¿ycowy Rybnik WejdŸ
2016-06-25 1 Szczytniañski Bieg Liczyrzepy Szczytna WejdŸ
2016-06-24 28. Sudecka 100-tka Boguszów-Gorce 320-397-4308
2016-06-24 II Nocny Piotrkowski Pó³maraton Wielu Kultur Piotrków Trybunalski WejdŸ
2016-06-22 4. Œlê¿añski Bieg M³odzie¿owy Sobótka WejdŸ
2016-06-19 Bieg Uliczny TOLERANCJA NA SPORTOWO Oœwiêcim WejdŸ
2016-06-19 IV Pó³maraton Radomskiego Czerwca ‘76 Radom WejdŸ
2016-06-19 Runners World Super Bieg 2016 #6 - II Pó³maraton Wiœlañski i bieg na 10 km Wis³a fat cell
2016-06-19 XIV Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Bukowna BUKOWNO WejdŸ
2016-06-19 AVON kontra przemoc – biegnij w Garwolinie edycja 7 Garwolin 6783741062
2016-06-18 4. PKO Nocny Wroc³aw Pó³maraton Wroc³aw 9044262917
2016-06-18 Bike Maraton 2016 #5 Wis³a WejdŸ
2016-06-18 2. PKO M£ODZIE¯OWEGO BIEGU OLIMPIJSKIEGO IM. JERZEGO WITKOWSKIEGO Wroc³aw 248-246-1562
2016-06-18 Enduro MTB Series 2016 by Kellys Przesieka WejdŸ
2016-06-12 X Hunters Grodziski Pó³maraton `S³owaka` Grodzisk Wielkopolski WejdŸ
2016-06-12 5150 Warsaw Triathlon Warszawa 9096901340
2016-06-12 3. Bieg Uliczny Józefos³awia i Julianowa Józefos³aw WejdŸ
2016-06-11 Bieg Gladiatora Bielawa 5634412562
2016-06-11 IX Bieg Marsza³ka Sulejówek 317-497-9607
2016-06-11 Runners World Super Bieg 2016 #5 - INTERFERIE RUN - Pó³maraton Szklarska Porêba - Œwieradów Zdrój i bieg na 10 km Œwieradów Zdrój WejdŸ
2016-06-11 III BIEG SZERSZENIA – Nocny Bieg Œwiêtojañski OLEŒNICA WejdŸ
2016-06-11 5. Œrem Pó³maraton Œrem WejdŸ
2016-06-11 Nocna Dycha Kopernikañska Toruñ (605) 837-8491
2016-06-11 2. Bieg im. Stanis³awa Tyma o Puchar Prezydenta miasta st. Warszawy Warszawa WejdŸ
2016-06-05 V Pszczyñski Bieg o Puchar Carbo Asecura Pszczyna WejdŸ
2016-06-05 1. Dyszka Piêciu Stawów Janków Przygodzki 709-330-9442
2016-06-05 VI Wyœcig MTB Walim Walim WejdŸ
2016-06-04 Biegnij Warszawo Noc¹ - Stulecie Legii Warszawa WejdŸ
2016-06-04 7.Biegaj w Siechnicach Siechnice WejdŸ
2016-06-04 4. PKO Pó³maraton Solidarnoœci Lublin (248) 393-4556
2016-06-04 Bike Maraton 2016 #4 Wa³brzych greenshank
2016-05-29 XXII Pêtla Rudnicka RUDNIKI 662-334-0536
2016-05-29 24. Bieg Fiata Bielsko Bia³a (641) 533-2224
2016-05-29 V Wolsztyñska Dziesi¹tka Wolsztyn 727-872-0353
2016-05-29 Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - wyœcigi g³ówne Jelenia Góra (819) 255-0772
2016-05-29 Bieg Wiosny 2016 w ramach akcji Polska Biega Rybnik 7048300781
2016-05-28 Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - wyœcigi indywidualne Jelenia Góra WejdŸ
2016-05-28 Piaseczyñska Pi¹tka Piaseczno 4233807230
2016-05-28 14. Bieg Ulic¹ Piotrkowsk¹ Rossmann Run £ódŸ 7097244531
2016-05-28 XXIII Bieg Górski na Œlê¿ê Sobótka WejdŸ
2016-05-28 Kross MTB Race 2016 Jelenia Góra WejdŸ
2016-05-22 Kobiety na 5+ Jastrzêbski Bieg Kobiet Jastrzêbie Zdrój WejdŸ
2016-05-22 3.Wodoci¹gi Pó³maraton JedlinaZdrój JEDLINA-ZDRÓJ memo
2016-05-22 Rzepakowa Dycha Che³miec (579) 284-8391
2016-05-22 Runners World Super Bieg 2016 #4 - Pó³maraton Zdzieszowice i bieg na 10 km Zdzieszowice 203-232-5088
2016-05-22 IV Rodzinne Kolarskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica Trzebnica WejdŸ
2016-05-21 VII Kwidzyñski Bieg Papiernika Kwidzyñ WejdŸ
2016-05-21 III Bieg po zdrowie Mazañcowice – Miêdzyrzecze Górne 2016 Mazañcowice WejdŸ
2016-05-21 Sky Tower Run 2016 Wroc³aw (901) 765-3668
2016-05-21 Bike Maraton 2016 #3 Zdzieszowice WejdŸ
2016-05-21 XXIV PÓ£MARATON ŒWIÊTOKRZYSKI im. red. M. KALETY Ma³ogoszcz -Krasocin (323) 495-7271
2016-05-15 4. PKO Bia³ystok Pó³maraton Bia³ystok WejdŸ
2016-05-15 15. PZU Cracovia Maraton Kraków WejdŸ
2016-05-15 VII Dzia³oszyñska Dziesi¹tka DZIA£OSZYN WejdŸ
2016-05-15 III Wyœcig MTB - Podziemia Osówki - G³uszyca 2016. w ramach III Pucharu Strefy MTB Sudety G³uszyca WejdŸ
2016-05-14 Junior City Run 2016 Bia³ystok (913) 675-2517
2016-05-14 11. Mini Cracovia Maraton im. Piotra G³adkiego o Puchar Radia RMF FM Kraków (949) 751-1827
2016-05-14 Cracovia Maraton na Rolkach Kraków (850) 561-3511
2016-05-14 Bieg IT - Warszawa Warszawa WejdŸ
2016-05-13 Bieg Nocny na 10 km Kraków WejdŸ
2016-05-11 IV ¯orski Bieg Ogniowy ¯ory 534-239-2515
2016-05-08 2. sieBiega Pó³maraton Kielecki Kielce WejdŸ
2016-05-08 Bieg Pilicy Bia³obrzegi WejdŸ
2016-05-08 Runners World Super Bieg 2016 #3 - Pó³maraton Polanica Zdrój i bieg na 10 km Polanica Zdrój 9738243808
2016-05-08 6. Maraton Opolski Opole WejdŸ
2016-05-07 Olimpijska Pi¹tka Wroc³aw WejdŸ
2016-05-07 XIV Bieg Skawiñski, V Bieg Skawiñski na Rolkach Skawina WejdŸ
2016-05-07 Bike Maraton 2016 #2 Polanica Zdrój (812) 304-5162
2016-05-07 Mistrzostwa Wielkopolski w JeŸdzie Indywidualnej na czas Pi³a 7147432845
2016-05-07 I Uzdrowiskowy Pó³maraton Górski „Na Che³miec” o Puchar Burmistrza Szczawna Zdroju Szczawno Zdrój 203-402-2024
2016-05-07 Otwarte Mistrzostwa Pi³y w Kolarstwie Szosowym - Wyœcig ze startu wspólnego Pi³a WejdŸ
2016-05-03 IX Bieg Bez Granic Racibórz WejdŸ
2016-05-03 XXV Ogólnopolski bieg im. Jana Kiliñskiego Trzemeszno WejdŸ
2016-05-03 XXV Ogólnopolski bieg im. Jana Kiliñskiego bieg 3,5 km Trzemeszno WejdŸ
2016-05-03 26. Bieg Konstytucji 3 Maja Warszawa WejdŸ
2016-05-03 Bieg Ma³ego i M³odego Patrioty Kobierzyce (916) 775-2418
2016-05-03 2. Kobierzycki Bieg z Konstytucj¹ 10km Kobierzyce (712) 676-8007
2016-05-03 2. Kobierzycki Bieg z Konstytucj¹ 5km Kobierzyce (406) 679-0602
2016-05-02 Górski Pó³maraton z Flag¹ na Trójgarbie Stare Bogaczowice WejdŸ
2016-05-01 IV Maraton Ko³obrzeg, I Pó³maraton Ko³obrzeg Ko³obrzeg WejdŸ
2016-05-01 IV Pó³maraton Grudzi¹dz-Rulewo Œladami Bronka Malinowskiego Grudzi¹dz WejdŸ
2016-05-01 Piaseczyñska Mila Konstytucyjna Piaseczno WejdŸ
2016-05-01 Runners World Super Bieg 2016 #2 - Pó³maraton Jeleniogórski i bieg 10 km Jelenia Góra WejdŸ
2016-05-01 11 MEMORIA£ BARBARY SZLACHETKI XV Maraton Jelcz-Laskowice JELCZ-LASKOWICE WejdŸ
2016-04-30 Bieg Œladem Ksiêgi Henrykowskiej Henryków (973) 264-1110
2016-04-29 X Trzebnicki Maraton Rowerowy TRZEBNICA WejdŸ
2016-04-25 5 Mistrzostwa Polski Instalatorów Poznañ WejdŸ
2016-04-24 33. Bieg Uliczny Memoria³ Winanda Osiñskiego Szczecinek WejdŸ
2016-04-24 8. Cieszyñski FORTUNA Bieg Cieszyn WejdŸ
2016-04-24 XVIII Pó³maraton im. Miros³awa Zaremby Ostrzeszów WejdŸ
2016-04-24 8. Cieszyñski FORTUNA Bieg - Bieg M³odzie¿owy Cieszyn WejdŸ
2016-04-23 XXVI Biegi Uliczne Wiosna Cekowska 2016 Ceków-Kolonia WejdŸ
2016-04-23 XXVIII Bieg im. Tomasza Hopfera Janowiec Wielkopolski WejdŸ
2016-04-17 DOZ Maraton £ódŸ z PZU £ódŸ 773-275-4833
2016-04-17 Runners World Super Bieg 2016 #1 - Pó³maraton Miêkinia i bieg na 10km Miêkinia WejdŸ
2016-04-16 Bike Maraton 2016 #1 Miêkinia WejdŸ
2016-04-16 Bieg Pamiêci 2016 Kraków WejdŸ
2016-04-16 V Bieg Prze³ajowy z Histori¹ w Tle `Zdobywca Góry Parkowej`, II Mistrzostwa Kamiennej Góry w Nordic Walking Kamienna Góra 562-223-9097
2016-04-16 Kids Run £ódŸ WejdŸ
2016-04-16 Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Prze³ajowych £ódŸ 253-437-2619
2016-04-15 Mistrzostwa Dowództwa Generalnego RSZ Nr 1 w biegach prze³ajowych Leszno (213) 356-3864
2016-04-14 Mistrzostwa Dowództwa Generalnego RSZ Nr 1 w biegach prze³ajowych Leszno 6106839010
2016-04-13 Mistrzostwa Dowództwa Generalnego RSZ Nr 1 w biegach prze³ajowych Leszno WejdŸ
2016-04-10 SUDETY Country Cross Siedlêcin WejdŸ
2016-04-10 Bieg “Bitwy Pod Legnic¹ 1241 - Pó³maraton” Legnica 303-501-3549
2016-04-09 XIV Bieg Europejski Gniezno WejdŸ
2016-04-09 I Dziesi¹tka Babicka Stare Babice 6788405573
2016-04-09 Bieg 1050-lecia Chrztu Polski 1050m Warszawa 3867368896
2016-04-09 8. Bieg Czêstochowski Czêstochowa WejdŸ
2016-04-09 GoGen - Bieg Zwyciêzców 10km Wroc³aw (469) 386-9696
2016-04-09 GoGen - Bieg Zwyciêzców 5km WROC£AW WejdŸ
2016-04-09 Bieg 1050-lecia Chrztu Polski 5000m Warszawa WejdŸ
2016-04-03 6. Pabianicki Pó³maratonik Pabianice WejdŸ
2016-04-03 III Ostrowski ICE MAT Pó³maraton pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Ostrów Wielkopolski 2094569658
2016-04-03 6. Pabianicki Pó³maraton Pabianice WejdŸ
2016-04-03 XXIX Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski Œlê¿añski Mnich Sobótka WejdŸ
2016-04-02 Bieg Bez Medalu WROC£AW 414-324-6554
2016-04-02 V Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking Legnica 919-727-6576
2016-04-02 Bieg dla Natalki! Jakuszyce WejdŸ
2016-03-24 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich Szklarska Porêba - Jakuszyce angiography
2016-03-23 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich Szklarska Porêba - Jakuszyce (765) 868-8040
2016-03-21 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich Szklarska Porêba - Jakuszyce WejdŸ
2016-03-20 XVII Pó³maraton Dooko³a Jeziora ¯ywieckiego o Puchar Starosty ¯ywieckiego ¯ywiec 414-205-1252
2016-03-20 XXX Miêdzynarodowy Bieg Zaœlubin Ko³obrzeg WejdŸ
2016-03-20 PZU Gdynia Pó³maraton Gdynia (781) 391-4240
2016-03-20 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich WejdŸ
2016-03-19 9. PANAS Pó³maraton Œlê¿añski Sobótka 5045638096
2016-03-19 PZU Gdynia Pó³maraton - Biegi Dzieciêce/M³odzie¿owe Gdynia 802-396-1669
2016-03-19 Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich Szklarska Porêba - Jakuszyce WejdŸ
2016-03-13 3. Dziesi¹tka WROACTIV Wroc³aw WejdŸ
2016-03-13 3. Dziesi¹tki WROACTIV Biegi dzieciêce Wroc³aw WejdŸ
2016-03-12 Bieg Narciarski SGB Ultrabiel 2016 Bielice WejdŸ
2016-03-12 VI Bieg Na Szczyt Rondo 1 Warszawa sicilian
2016-03-06 40 BIEG PIASTÓW-FESTIWAL NARCIARSTWA BIEGOWEGO - 28 KM FT i 9 KM CT Jakuszyce 814-818-2287
2016-03-06 40 Bieg Piastów – 9 KM CT Jakuszyce WejdŸ
2016-03-06 IX Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia Radom (470) 346-2633
2016-03-06 ,,Alkala Bieg Kobiet’’- z okazji Dnia Kobiet Szczecin 269-382-5568
2016-03-05 40 BIEG PIASTÓW-FESTIWAL NARCIARSTWA BIEGOWEGO - 54 KM CT Jakuszyce WejdŸ
2016-03-04 40 BIEG PIASTÓW-FESTIWAL NARCIARSTWA BIEGOWEGO - 25 KM CT i 12,5 KM CT Jakuszyce WejdŸ
2016-03-04 40. Bieg Piastów - 12,5 km CT Jakuszyce WejdŸ
2016-02-29 40 Bieg Piastów – Nocna 10-tka Jakuszyce WejdŸ
2016-02-28 40 Bieg Piastów – 15 km CT Jakuszyce WejdŸ
2016-02-28 Tropem Wilczym. Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Bieg lokalny w Wa³brzychu Wa³brzych chattation
2016-02-28 Tropem Wilczym Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych ¯ory WejdŸ
2016-02-28 XXXVI Pó³maraton Wi¹zowski Wi¹zowna WejdŸ
2016-02-28 II Otwarte Mistrzostwa Wa³brzycha w narciarstwie alpejskim Boguszów Gorce 2146185952
2016-02-28 Wroc³awska Trzydziestka WROC£AW 9109340910
2016-02-27 40 Bieg Piastów – Rodzinna 10-tka Jakuszyce WejdŸ
2016-02-21 FISCHER CUP 9 km CT Jakuszyce WejdŸ
2016-02-21 XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA M£ODZIE¯Y W SPORTACH ZIMOWYCH – DOLNY ŒL¥SK 2016 Team Sprinty Szklarska Porêba-Jakuszyce WejdŸ
2016-02-20 XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA M£ODZIE¯Y W SPORTACH ZIMOWYCH – DOLNY ŒL¥SK 2016 Biegi Indywidualne Sz WejdŸ
2016-02-20 IV Cross Trzebnicki TRZEBNICA WejdŸ
2016-02-18 XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA M£ODZIE¯Y W SPORTACH ZIMOWYCH – DOLNY ŒL¥SK 2016 Biegi ³¹czone Szklarska Porêba - Jakuszyce WejdŸ
2016-02-17 XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA M£ODZIE¯Y W SPORTACH ZIMOWYCH – DOLNY ŒL¥SK 2016 Sprinty Szklarska Porêba-Jakuszyce WejdŸ
2016-02-13 XIV Zimowy Bieg Trzech Jezior Trzemeszno-Go³¹bki (860) 798-6509
2016-02-13 ENERVIT CLASSIC 15 km CT Jakuszyce WejdŸ
2016-02-13 Bieg Œw. Floriana V Otwarte Mistrzostwa w Biegach Narciarskich Stra¿aków o Puchar Wójta Gminy Stoszowice Srebrna Góra (646) 353-0271
2016-02-06 Bieg Karnawa³owy Wroc³aw WejdŸ
2016-02-06 XI Bieg Narciarski Sasinów Wzgórza Dylewskie shiel
2016-01-31 ENERVIT CLASSIC 10 km CT Jakuszyce (605) 391-1450
2016-01-30 II Zimowy Pó³maraton Gór Sto³owych Pasterka (479) 925-7299
2016-01-24 FISCHER CUP 6 km CT Jakuszyce WejdŸ
2016-01-24 Salomon Nordic Sunday 2016 FT Duszniki Zdrój 9894365506
2016-01-24 Salomon Nordic Sunday 2016 CT Duszniki Zdrój bucketer
2016-01-23 FISCHER CUP 3 km Jakuszyce WejdŸ
2016-01-23 Enervit Classic 5 km CT Jakuszyce WejdŸ
2016-01-23 XXVII Warszawski Triathlon Zimowy - Dru¿ynowy Warszawa 5812010951
2016-01-23 XXVII Warszawski Triathlon Zimowy - Indywidualny Warszawa WejdŸ
2016-01-17 XI Bieg Puchar Bielan Warszawa catawampus
2016-01-17 XXXIII Bieg Chomiczówki Warszawa 989-534-8726
2016-01-16 Górski Zimowy Maraton Œlê¿añskiego Sobótka WejdŸ
2016-01-16 Fischer My Style Bieg tylko dla kobiet Jakuszyce WejdŸ
2016-01-10 4. Bieg Wielkich Serc Kraków WejdŸ
2015-12-31 XXXI Bieg Sylwestrowy £ódŸ WejdŸ
2015-12-31 31. Uliczny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2015 Trzebnica WejdŸ
2015-12-31 Bieg Sylwestrowy 2015/2016 Jakuszyce WejdŸ
2015-12-31 12. Krakowski Bieg Sylwestrowy Kraków (917) 874-4206
2015-12-27 XXXI Bieg Sylwestrowy Leszno WejdŸ
2015-12-19 XXVI Strzelecki Bieg Uliczny im.E. Ferta Strzelce Opolskie WejdŸ