8158520059

Nettskolen Telemark tilbyr kurs til ordinære elever som ønsker å ta  programfag som ikke tilbys på egen skole, eller av andre grunner er forhindret fra å ta dette. I skoleåret 2016/2017 vil det settes i gang matematikk S1, S2 og R2. (Nettskolen Telemark skal over i permanent drift, og dette vil behandles politisk i mai. Vi går allikevel ut med tilbudet nå.) Kursene er kostnadsfrie for de som ønsker å benytte seg av tilbudet. Elever som følger kurset vil få tett oppfølging av nettlærer, og vil få alle vurderinger inkludert standpunktkarakter på samme måte som i et ordinært kurs.

Ta kontakt med undertegnede hvis dette tilbudet er aktuellt for elever på din skole. Ikke nøl med å stille spørsmål, be om mer informasjon eller få demonstrasjon av opplegget. Du kan også lese mer om tilbudet på handhole

Minner også om at alle 8656376849 som brukes av nettskolen Telemark er åpne og fritt tilgjengelige.

Del artikkelen
 •  
 •  
 •  

8558201909

Velkommen til oppstartssamling på Porsgrunn VGS avd. sør, Lørdag 5. september kl10-kl13.

Program for dagen er:

 • Registrering
 • Velkommen og presentasjon av høstskolen – v/Tom Jarle
 • Noen smarte tips om studieteknikk
 • Gjennomgang av opplegg og hva som forventes av deg som elev

Kurssidene og opplegg vil være tilgjengelig her en uke før kurset starter.

Ta kontakt med kursleder Tom Jarle Christiansen / tom-jarle.christiansen[a]t-fk.no for spørsmål.

 

Del artikkelen
 •  
 •  
 •  

9147660034

Nettskolen Telemark har nå tilbakelagt sitt første spennende halvår i ordinær drift. Det er høstet mange erfaringer som skal analyseres og evalueres. Erfaringer og kunnskap som er ervervet skal inngå i den videre planleggingen og driften. Dette innlegget vil kort forsøke å oppsummere det som har vært, og ikke minst skissere det som kommer.

Nettskolen Telemark fikk høsten 2014 ansvaret for gjennomføringen av høstskolen i matematikk. Dette er et tilbud til elever som skal opp til ny og utsatt prøve i matematikk 1P/2P/2PY. Det ble prøvd ut et nettbasert intensivopplegg med både synkrone og asynkrone videoforelesninger. Kurset var et delvis selvstudium, men elevene hadde også gode muligheter til å få hjelp og tilbakemeldinger. Kurset og eksamensresultatene evalueres i disse dager.

I de ordinære nettskolekursene i matematikk R2 deltar det 8 elever og en hospitant fordelt på to skoler, og i matematikk S1 deltar det 3 elever fordelt på tre skoler. Nettlærerne melder at ting fungerer stort sett veldig bra, og at teknologi og pedagogikk fungerer som planlagt. Fra skolestart 2015 er målsettingen å tilby tre nye matematikkfag.

Notodden Ressursenter og Nettskolen Telemark samarbeider tett, og en naturlig utvikling videre vil være å se på hvordan vi sammen kan lage landets beste nettskole(!). Notodden Ressurssenter har meget stor kompetanse på administrasjon og drift av nettskole. Denne erfaringen og kompetansen er derfor viktig å bringe inn i prosjektet.

Det foregår utstrakt kommunikasjon med andre fylkeskommuner. Det er gledelig å se at andre også jobber mot samme mål, og ikke minst er utrolig positive til samarbeid og erfaringsdeling. Det er derfor store forventinger til hva som kan komme ut av dette i tiden fremover. Det må utvikles nye pedagogiske modeller og ressurser som utnytter det beste i både menesker og teknologi for at elevene skal få best mulig læring. Dette må baseres på forskning, samarbeid og erfaringsutveksling.

Nettskolen Telemark har stor tro på åpne og frie læringsressurser. Dette er en viktig katalysator for at andre nettskoler, ordinære skoler, lærere, elever og allmenheten generelt kan utnytte ressursene slik de selv vil. På samme måte har Nettskolen Telemark basert mange av sine ressurser på det åpne og frie læreverket til NDLA. Dette er god bruk av offentlige midler!

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Del artikkelen
 •  
 •  
 •  

Åpne og fritt tilgjengelige ressurser i nettskolen

Denne høsten følger nesten 90 elever den nettbaserte høstskolen. Opplegget er i sin helhet nettbasert, og innhold og ressurser ligger åpent og er fritt tilgjengelig for allmenheten, slik at alle som ønsker det kan benytte seg av disse.

Fremdriftsplan med ressurser for matematikk 1P

Fremdriftsplan med ressurser for matematikk 2P/2PY

I tillegg til høstkurset finner du også Moaria på nettskolen Telemark.

 

Del artikkelen
 •  
 •  
 •  

6065045379

Nettskolen Telemark har gleden av å ønske alle høstskoleelever velkommen til oppstartssamling på Porsgrunn VGS, lørdag 6. september kl.10-14.

I denne samlingen vil alt det praktiske rundt gjennomføringen av kurset bli gjennomgått, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Program:

kl 10.00 Velkommen til høstskolen v/ Tom Jarle Christiansen
kl 10.15 Gjennomgangog demonstrasjon  av opplegg.
kl 12.00 Læreplanmål, eksamen og digitale hjelpemidler.
kl 13.30 Oppsummering og spørsmål.

Hvis du allerede nå ønsker å sette i gang kan du allerede nå følge fremgangsmåten under:

 1. 5037135299 (Viktig at du oppgir riktig navn og epostadresse, da dette blir sjekket opp mot påmeldingslister)
 2. Du må deretter be om tilgang til høstskolens videokurs ved å trykke på den lenken som passer ditt valg:
  1. Be om tilgang til 1P her
  2. Be om tilgang til 2P/2PY her
 3. Følg tempoplanen til ditt kurs, og se videoforelesninger, les teori og løs oppgaver til hver uke.

(203) 272-1581 og Tempoplan matematikk 2P/2PY  finner du ved å trykke på lenkene. Det kan forekomme endringer i planene frem til kursstart.

Husk å melde deg inn i høstskolens facebookgruppe.

Send epost til kursansvarlig Tom Jarle Christiansen hvis det er noe du lurer på.

Lykke til med høstkurs!

Del artikkelen
 •  
 •  
 •  

(501) 448-8651

I skoleåret 13/14 startet Kragerø og Bamble VGS opp et pilotprosjekt der matematikk R2 skulle tilbys i en nettbasert variant på begge skolene.

Bakgrunnen er at Bamble og Kragerø videregående skoler tidvis har få elever i flere programfag. Ett av fagene som sliter med lite elevgrunnlag, er programfaget Matematikk R2. Skolene observerte at ved å se på det samlede antall elever som hadde uttrykt ønske om å ta dette faget, var dette nok til å kunne forsvare igangsetting av samarbeidsprosjektet. Det ble i juni 2013 sendt inn en felles søknad fra skolene om økonomisk støtte på kr 85000. Denne ble innvilget august samme år, og pilotprosjektet ble igangsatt.

Pedagogisk modell

Den pedagogiske modellen som er lagt til grunn i pilotprosjektet, og senere nettskolen Telemark, er et fleksibelt opplegg som er basert på omvendt undervisning, hvor eleven i stor grad selv velger når og hvor undervisninga finner sted. Læreren spiller inn sine faglige forelesninger på video på forhånd, og legger disse tilgjengelig på nett for elevene. Alle andre nødvendige læringsressurser ligger også på nett, og er samlet på ett sted. Det foretas hyppige evalueringer, der elevene svarer på spørsmål som er relatert til både det faglige, men også hvor godt de syntes opplegget og rammene rundt faget fungerer. Lærer(e) og elever møtes ukentlig på nett for å diskutere og få veiledning.

Ressursbruk

I pilotprosjektet hadde hovedlæreren, som var stasjonert på Bamble VGS, tildelt ressurs for programfaget (fem uketimer) pluss 20% ekstra for utvikling av fagressurser. I pilotprosjektet var det også avsatt ressurser til lokal støtte på Kragerø VGS som tilsvarte to uketimer.

Opplegg og gjennomføring

Helt sentralt i faget var tempoplanen. Her fant elevene all relevant informasjon i faget som klikkbare lenker. Tempoplanen ble oppdatert dynamisk, slik at elevene kun hadde en lenke å forholde seg til gjennom hele skoleåret.

Pilotkurset var i sin helhet nettbasert, med unntak av to samlinger. En ved kursstart, og en ved juletider. Det var ukentlige gruppeveiledninger på nett der faglærer(e) og elever gikk igjennom oppgaver og teori. Disse veiledningene var obligatoriske.  Det var fem obligatoriske innleveringer, som var en del av totalvurderingen i faget. Vi hadde tre mindre prøver, og to store terminprøver i løpet av året. Disse ble gjennomført på vanlig måte på skolen i rom med vakt. Det var lekser til hver uke, som var et minstekrav til hva som burde regnes for å mestre faget.

Åpne og fritt tilgjengelige ressurser

Et viktig prinsipp i prosjektet er at alle ressurser som utvikles og brukes skal være Ã¥pne og fritt tilgjengelige. Det betyr at andre lærere, elever og allmenheten generelt kan nyttegjøre seg av ressursene som utvikles, og bruke disse videre slik de selv vil. Dette er stimulerende for samarbeid, nettverksbygging og gir bedre utnyttelse av ressursene som er lagt ned i utviklingsarbeidet av kursene. I praksis løses dette ved at innhold publiseres pÃ¥ plattformer som er offentlig tilgjengelig, og alt innhold lisensieres med creative commons BY – SA

Teknisk plattform og rammeverk

I nettbaserte kurs må det nødvendigvis være et teknologisk rammeverk. I pilotprosjektet har vi brukt flere ulike teknologier. Dette avsnittet vil kun inneholde en kort oppramsing av de teknologiene vi har brukt og veldig kort om hvordan de har fungert.

Facebook brukes til kommunikasjon mellom elever og lærer(e). Dette har fungert meget bra, og både lærere og elever har vært fornøyde med dette som kommunikasjonsplattform. Valget av FB som informasjonskanal ble gjort i samråd med elevene.

NDLA brukes som læreverk, og ble valgt både fordi det faglig sett er solid og godt, men også fordi det er heldigitalt og har en lisensmodell som passer veldig godt med hvordan pilotkurset ble lagt opp. Det er helt uproblematisk, og en stor fordel at man kan videredele og gi fri tilgang til alle fagressurser.

YouTube er videopubliseringsplattformen, og ble valgt fordi det teknisk sett er en meget god publiseringsplattform for videoer. Den er fleksibel, og har meget god format- og plattformstøtte.

Google Drive brukes til progresjonsplan, spørre- og evalueringsskjemaer og alle andre relevante dokumenter. Alle dokumenter kan enkelt deles og samhandles på, og gjør arbeidsflyten veldig effektiv samtidig som tilgjengeligheten er meget god.

Google Hangout er systemet som brukes til nettbasert samhandling. Her samhandler elever og lærere sammen i virtuelle klasserom. Systemet er teknisk sett veldig robust, og plattformstøtten er god. Man kan enkelt samhandle på mange forskjellige måter, og skjermdelingsfunksjonene er meget gode. I tillegg er det åpnet for tredjepartsapplikasjoner som muliggjør mye ekstra funksjonalitet.

Fronter er plattformen der sensitive opplysninger som karakterer o.l. lagres, og man finner lenke til tempoplanen i fagrommet.

Erfaringer og tilbakemeldinger

Det ble foretatt mange evalueringer underveis. Til Ã¥ begynne med ble det gjort hver uke, men hyppigheten ble redusert utover Ã¥ret. Evalueringene gav oss kursholdere viktig informasjon om hver enkelt elevs faglige utbytte, samt løpende tilbakemeldinger pÃ¥ opplegg og metodikk. Dette gjorde at vi kunne justere underveis, og det var minimalt med (les: ingen) misnøye med kursopplegget da alle stemmer ble hørt, og kommunikasjonen fungerte bra. I dette avsnittet vil det bli presentert noen fÃ¥ tilbakemeldinger. Det kan ogsÃ¥ være nyttig Ã¥ nevne at det i mange spørsmÃ¥l er brukt en skala inndelt i fire. Dette for Ã¥ unngÃ¥ svar som plasserer seg i den «nøytrale sonen» pÃ¥ skalaen.

En ting som ble trukket frem som positivt var tempoplanens betydning.

(323) 821-5017

En annet tilbakemelding som vi var veldig fornøyd med var at elevene følte at de fikk god oppfølging. Matematikk R2 er et krevende kurs, men alle følte at de fikk god oppfølging. Mange trakk også frem tilgjengelighet av både forelesninger, fagstoff og lærere som noe positivt.

(812) 742-1210

Alt i alt var elevene veldig godt fornøyd med opplegg og metodikk. Som nevnt tidligere så er R2 et krevende kurs, og det var i evalueringene et tydelig skille mellom spørsmål som gikk på det faglige, og det som gikk på metodikk og opplegg.

Noen av elevene var litt skeptiske i begynnelsen, da dette kurset var radikalt annereledes enn det man kanskje er vant til som vanlig elev. Etterhver som høsten ble til vinter, og elevene begynte å venne seg til de nye arbeidsmåtene (det handler jo egentlig om å regne mest mulig, så sånt sett er kurset likt alle andre matematikkurs), var det slik at et stadig økende andel av gruppen foretrakk metodikk og opplegg i det nettbaserte kurset. Selv om tilbakemeldingene i all hovedsak var positive, så fikk vi også tilbakemeldinger om at dette kursformatet ikke passer for alle. Dette gjaldt spesielt de som syntes det faglige var vanskelig og samtidig trengte litt ekstra hjelp med å strukturere seg.

Dette innlegget avsluttes med et sitat fra sluttevalueringen til en nettelev. Det er en god oppsummering, og reflekterer i all hovedsak også mitt inntrykk selv om det fortsatt er ting som må justeres og videreutvikles.

Min totalopplevelse av kurset har vært veldig bra! Jeg synes jeg fÃ¥r mer oppfølging enn før og faktisk ogsÃ¥ at jeg har et tettere samarbeid med noen av elevene. Lærer har vært flink med Ã¥ følge oss opp til alt vi trenger. Alt fra plan til videoer har fungert veldig bra, og det har vært deilig Ã¥ jobbe selvstendig. Denne formen er jo ogsÃ¥ lik formen vi møter pÃ¥ universitet. Det er derfor veldig greit Ã¥ fÃ¥ en innføring i det nÃ¥. Jeg er veldig fornøyd med kurset og synes absolutt nettbasert matte burde bli en «ting». Det jeg ogsÃ¥ liker er NDLA. Sinus boka er veldig grei den ogsÃ¥, men NDLA er veldig rettet opp i mot eksamen og er stadig under utvikling. Det vil si at du vil være veldig oppdatert, og du slipper store overraskelser pÃ¥ eksamen og slikt. NDLA har absolutt vært en positiv faktor. Alt i alt gir jeg kurset tommel opp!

— Elev pÃ¥ nettbasert R2 13/14

Del artikkelen
 •  
 •  
 •  

(978) 409-4876

Nettskolen Telemark er et tilbud til elever som ønsker å ta fag som ikke tilbys på egen skole. Her kan elevene følge nettbaserte enkeltfag, samtidig som vanlig undervisning følges på egen skole.

Å ta et nettbasert kurs krever god struktur og er minst like krevende som et ordinært kurs. Elevene vil oppleve at de får tett oppfølging, og at det stilles krav til innleveringer og evalueringer. Metodikken som brukes i nettkursene er basert på omvendt undervisning, som betyr at elevene ser forelesningene på video på egenhånd, og deretter får veiledning og jobber med problemstillinger sammen med lærer og hverandre. Filmen under er et eksempel på en forelesning i faget matematikk R2.

I tempoplanen vil elevene finne alle relevante ressurser, og de kan i noen grad bestemme egen progresjon. Læreverket som brukes i dette faget er NDLA matematikk R2. Det vil være flere prøver samt en avsluttende årsprøve i løpet av et skoleår. Disse gjennomføres på skolen der eleven er hjemmehørende. I tillegg til dette vil det også være flere obligatoriske innleveringer og elevsamtaler. Elevene får standpunktkarakter på slutten av året.

Hver uke er det nettbaserte veiledninger der lærer og elever ser på problemstillinger og oppgaver sammen. Disse samlingene er en viktig del av kurset, og er en flott arena der man kan jobbe sammen med ulike temaer.

Alle ressurser ligger fritt tilgjengelig, og er lisensiert med Creative Commons – BY SA, slik at alle som ønsker det kan benyttes seg av disse. Alle forelesningsvideoene er basert pÃ¥ NDLA sitt læreverk i matematikk R2, som ogsÃ¥ bruker samme lisensmodell.

Hvis du er interessert i en mer teknisk gjennomgang og dypdykk i verktøy og metodikker, så kommer det egne  artikler om det her på nettstedet.

Del artikkelen
 •  
 •  
 •  

Velkommen til nettskolen Telemark

Dette er et nettsted hvor nyheter og informasjon om nettskolen Telemark vil bli publisert. Målsettingen med disse sidene er å gi allmenheten, og andre aktører som har interesse i dette prosjektet, innsyn og tilgang til de  erfaringer og ressurser som opparbeides. Ta kontakt med prosjektleder Tom Jarle Christiansen for mer informasjon, eller om det skulle være noen du lurer på.

Del artikkelen
 •  
 •  
 •