Kurskalender

Kurskalender knapp

705-734-0973


Flere ...

Aktuelt

Meld i fra til oss

21.06.2018
Alle nye ildsted og endringer på eksisterende anlegg skal registreres hos oss.

Brannøvelse redder liv

14.09.2018
Vi går nå inn i en årstid hvor risikoen for boligbrann øker og svært få har tenkt på hva man gjør når det begynner å brenne. Brannøvelse er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet i hjemmet.

Vi advarer mot rødsprit i stormkjøkken

21.09.2018
Hvert år rammes flere barn og unge av alvorlige brannskader hvor rødsprit er årsaken. Ulykken skjer ofte ved etterfylling siden rødsprit brenner med en usynlig flamme.