O KANCELARIISPECJALIZACJA58121939679403272271
soundproofingKatarzyna Górecka
Kancelaria Radcy Prawnego
6155894078
O KANCELARII

Kancelarię prowadzi Katarzyna Górecka, radca prawny od 2001r.

Mec. Katarzyna Górecka jest absolwentką:

  • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (1989 – 1995)
  • studiów podyplomowych w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego, patentowego oraz prawa reklamy, radiofonii i telewizji w roku 1995.
Ukończyła etatową aplikację sądową w SO w Warszawie w roku 1999 oraz aplikację radcowską w ORIP w Warszawie w roku 2001.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa konkurencji: 
  • „Glosa do Uchwały SN III CZP 12/95 dot. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, Palestra 1996r. nr 9-10;
  • „Pojęcie utworu audiowizualnego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 24 lutego 1994r.", Przegląd Sądowy 1997r. nr 7-8;
  • Prawo polskie wobec Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej dotyczącej czasu ochrony praw autorskich i określonych praw pokrewnych", Przegląd Prawa Europejskiego nr 6 z 1999r.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Szczegóły w dziale SPECJALIZACJA.

 

O KANCELARII|414-758-7885|4122756268|LINKI